Město pro tento rok schválilo 6,6 milionu korun na projekty umožňující smysluplné trávení volného času. Je to zhruba o deset procent více než vloni. Každoročně se díky těmto financím daří podporovat více než stovka projektů, které dávají volnému času různých generací kvalitní obsahovou náplň.

Finance zamíří mezi široké spektrum spolků a organizací. Je jich celá řada – od skautů a tábornických oddílů přes dobrovolné mladé hasiče a rybářské spolky až po provozovatele nejrůznějších zájmových kroužků či realizátory dětských letních a příměstských táborů. Podpora je určena jak organizacím, které systematicky pracují s dětmi a mládeží, ale i seniorským spolkům na zajištění jejich klubové činnosti. Senioři tak mohou vybírat z pestré nabídky aktivit od výuky angličtiny až po kurzy počítačové gramotnosti. Za zmínku stojí i aktivity propojující generace. K takovým patří např. projekt Zpíváme seniorům, realizovaný spolkem Pop Academy, či Dětské studio Fiducia, jehož aktivity cílí na celé rodiny včetně prarodičů. Velkému zájmu se každoročně těší i tradiční zářijová akce Bambifest s přehlídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Přehled podpořených projektů na www.ostrava.cz/dotace.