Na sousedských slavnostech v rámci sobotní akce „Zažít Ostravu jinak“ prezentovalo i město svůj doprovodný program. Tentokrát byl zaměřený na městskou mobilitu a témata k životnímu prostředí. Zástupci města informovali o výhodách sdílení dopravních prostředků, alternativních způsobech dopravy, o plánované cyklojízdě a dalších akcích.

Návštěvníci se ve stánku Ostravy zajímali o aktivity města spojené s Evropským týdnem mobility, který probíhá od 16. do 22. září.

„V rámci Evropského týdne mobility jsme zorganizovali akci „Do práce na kole“, kdy byli všichni zaměstnanci radnice vyzváni k tomu, aby nechali protentokrát auto doma a vyrazili do práce na kole nebo koloběžce. V úterý a ve čtvrtek se od 17 hodin mohou zájemci zúčastnit vycházky za přírodními zajímavostmi ke Slezskoostravskému hradu a podél řeky Lučiny. Na pátek 22. září jsme připravili komentovanou cyklojízdu k soutoku Odry s Ostravicí na Landek, která začíná v 17 hodin u Nové radnice na Prokešově náměstí. Vystavili jsme také panely s tématikou životního prostředí, na kterých jsme jednoduchou a graficky zdařile vyhotovenou formou prezentovali všem příchozím například data k hospodaření s vodou, informace o nakládání s odpady, o opatřeních pro adaptaci města na klimatické změny nebo o probíhající ekologizaci městské hromadné dopravy,“ informovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zapojit se do akce „Do práce na kole“ může samozřejmě celá veřejnost, soukromé firmy a instituce.