Prostor ve městě sdílíme společně a ohleduplnost k ostatním přináší nejen dobrý pocit, ale i pocit pohody a bezpečí. V místech, kde se pohybují chodci společně s cyklisty, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména k dětem a starším lidem. Chodníky a cyklostezky nejsou závodní dráhy a jízda na kole neznamená, že přestávají platit pravidla.

Dodržování pravidel silničního provozu

Po chodníku mohou jezdit pouze děti mladší 10 let, starší to mají zakázáno. Také přechod pro chodce, na kterých není vyznačena část pro cyklisty, slouží pěším. Cyklisté jsou povinni kolo na přechodu pro chodce, nebo na části jim vyznačené, převést.

I kolo je vozidlo, proto při odbočování musí i cyklista dát napřed pažemi znamení.

Při výjezdu ze stezky pro cyklisty je cyklista povinen dát vždy přednost vozidlům.

Na pozemních komunikacích cyklisté smí cyklisté jezdit při pravém okraji za sebou, nikoliv vedle sebe.

Ohleduplně a odpovědně

Při jízdě na kole, zejména tam, kde jsou další osoby (cyklisté nebo chodci) nezkoušíme akrobatické prvky jízdy. Při jízdě na kole bychom také neměli být pod vlivem alkoholických nápojů, které snižují rychlost našich reakcí. A mimochodem, město není závodní dráha!

Ochranné pomůcky a vybavení

To, že je cyklisty přilba vnímána, jako důležitá ochrana svědčí také fakt, že ji používá i většina dospělých. Pro cyklisty mladší 18 let je její nošení při jízdě navíc povinné. Je na místě také zmínit, že kolo by mělo být vybaveno všemi povinnými součástmi, které mají být funkční. Je také lépe, když na řídítka místo telefonu umístíte zvonek.