Každoroční dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje BESIP a tedy Ministerstvo dopravy s dalšími partnery, se letos konala v  pátek 10. května u ZŠ A. Kučery v Ostravě-Jih. Byla určena především žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejím cílem je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a třeba i v první pomoci.

Projekt Ostravou pro tuto zajímavou akci připravil relaxační a prezentační zónu, na které nabídnul propagační materiály a představil výstavu, informující o alternativních způsobech dopravy ve městě. Na všechny také čekalo malé osvěžení.