Vítězem dvoukolového výběrového řízení na ředitele Zoo Ostrava se stal padesátiletý Jiří Novák, současný vedoucí zoologického oddělení, který v příspěvkové organizaci města pracuje od roku 1998. Dlouholetého ředitele ostravské zoo Petra Čolase, který zemřel v srpnu 2020, nahradí od 1. dubna 2021.

„Jsem přesvědčena o tom, že se nám podařilo najít odborníka, který naváže na skvělou práci předchozího pana ředitele Petra Čolase, a dále bude zvyšovat renomé ostravské zoo. Vybraný uchazeč vzešel z výběrového řízení s jednomyslným rozhodnutím poroty. Nový ředitel zaujal komisi vizí jejího dalšího rozvoje nejen na poli ochranářském a botanickém, ale také v oblasti lidských zdrojů a návrhu opatření v souvislosti se současným nouzovým stavem,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Výběrové řízení bylo dvoukolové. Přihlášky zájemci odevzdávali do 26. února. V prvním kole posoudila komise šest přihlášek a do druhého kola pozvala čtyři uchazeče, kteří splnili podmínky. V něm prezentovali vlastní vizi fungování a rozvoje organizace. Vypracovány byly také jejich psychologické profily. Výběrová komise byla devítičlenná, předsedal jí ostravský primátor Tomáš Macura. Z celkového počtu bylo pět odborníků, a to zástupců Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Ministerstva životního prostředí a Krajské veterinární správy.

„Jako prezident unie se těším na spolupráci s ostravskou zoo a jejím novým ředitelem. Jako ředitel košické zoo chci vyzvednout letitou spolupráci s místní zoologickou zahradou, která je pro nás důležitým partnerem. Nového ředitele považuji za velkého odborníka se zkušenostmi od nás i ze zahraničí, který může ostravskou zoo posunout zase o něco dál. Ocenit bych chtěl také průběh výběrového řízení, jehož realizaci považuji za velmi profesionální,“ uvedl Erich Kočner, prezident unie a ředitel Zoo Košice.

Jiří Novák se narodil 7. prosince 1970. Vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a vzdělání v oblasti biologie si rozšířil na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V ostravské zoo pracoval nejdříve jako ošetřovatel cizokrajných zvířat, následně jako zoolog, který zodpovídal za chod části zoo se šelmami, malými savci, ptáky, plazy a dalšími zvířaty. V roce 2008 se stal vedoucím zoologického oddělení, kde vedl 60 zaměstnanců. Vytvořil jednotnou koncepci a strategii chovu zvířat, zajistil významný nárůst počtu druhů i počtu zvířat. V roce 2014 se stal druhým statutárním zástupcem ředitele. Je koordinátorem odborné komise pro malé kočkovité šelmy v rámci Unie českých a slovenských zoo, členem dalších odborných komisí i lektorem kurzů chovatel a ošetřovatel zvířat akreditovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Věnuje se také odborně-popularizační činnosti. Spolupracuje se zoologickými zahradami, záchrannými centry i univerzitami a přírodovědnými muzei.

Na post ředitele bylo požadováno vysokoškolské vzdělání s minimálně pětiletou praxí na vedoucí pozici v prostředí zoologických zahrad nebo ochrany přírody. Vyžadovány byly vysoké znalosti v oblasti práce se zvířaty, welfare, ochrany druhů a životního prostředí, a dále manažerské, organizační, komunikační a prezentační schopnosti. Spolu s přihláškou uchazeči doložili životopis, svou koncepci rozvoje zoo, doklad o vzdělání a výpis z rejstříku trestů.

Zesnulý ředitel Petr Čolas řídil ostravskou zoo 16 let, přičemž v organizaci pracoval již od roku 1990 na různých pozicích. Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům, který zapojil ostravskou zoo do celosvětových programů záchranného chovu zvířat. Byl propagátorem jednotné chovatelské a ochranářské strategie moderních zoologických zahrad. V ostravské zoo prosadil modernizaci pavilonů, které nyní odpovídají nejpřísnějším světovým standardům chovu zvířat. Za jeho působení ve funkci ředitele se ostravská zoo proměnila v jednu z největších atrakcí regionu, zařadila se jednoznačně k nejnavštěvovanějším turistickým cílům České republiky, stala se místem odpočinku i poučení a vítaným cílem pro pravidelné procházky pro mnoho Ostravanů, zejména pro rodiny s dětmi.