O tom, že ostravská zoologická zahrada se vedle chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat věnuje intenzivně i aktivitám spojenými s rostlinami, se návštěvníci přesvědčují již celou řádku let. Dnes se botanická stránka činnosti oficiálně dostala i do názvu organizace. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města Ostravy.

Botanický směr ostravské zoologické zahrady bezesporu předurčilo umístění v unikátní přírodní lokalitě Velkého ostravského lesa. Že se jedná o botanicky velmi cenné území, potvrdil i botanický výzkum, který zde probíhal v roce 2003. Při něm bylo zjištěno téměř 450 druhů planě rostoucích rostlin z 68 čeledí. Nejvýznamnější dominantou původních lesních porostů jsou exempláře buku lesního. Stáří těchto stromů je odhadováno na 100 až 150 let. V roce 2005 byla Zoo Ostrava jedním ze zakládajících členů Unie botanických zahrad v roce.

Následovalo vybudování tří botanických stezek – Cesty vody, Cesta stínu a Cesta lesa v celkové délce téměř 6 km, které návštěvníkům v roce 2007 otevřely další dříve nepřístupnou část areálu. O dva roky později byly postaveny v zázemí dva moderní pěstební skleníky s pestrou kolekcí tropických a subtropických rostlin z různých koutů Země. Návštěvníkům jsou přístupné v rámci pravidelných komentovaných prohlídek v průběhu celé hlavní sezóny nebo během vánočních svátků. V roce 2015 byl v areálu otevřen Rododendron park s jednou z největších kolekcí rododendronů a azalek v Evropě. V neposlední řadě jsme letos v létě představili expozici Zahradní umění Dálného východu s kolekcí bonsají a ornamentálních stromů.

[art_yt id=“_4d1SsWjj5M“ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]

„Vedle těchto velkých projektů již mnoho let probíhá výsadba bylin, keřů i stromů po celém areálu zoo, rozšiřujeme podíl tzv.“mrtvého dřeva“, které je velmi důležité pro celkovou biodiverzitu lesa, i rostlinnou základnu pro řadu volně žijících zástupců hmyzu a následně také jejich ptačích predátorů, přičemž obě tyto skupiny živočichů jsou dnes více než ohroženy,“

vysvětluje Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava. Botanické expozice jsou postupně doplňovány i vzdělávacími  a informačně-interaktivními koutky pro návštěvníky a řadou relaxačních míst s lavičkami či lehátky.

„Botanický park je již řadu let nedílnou součástí zoologické zahrady, plní funkce vzdělávací a rekreační, rozšiřuje a zlepšuje péči o unikátní přírodní areál. Rozšíření a doplnění názvu zoologické zahrady o botanický park je tak přirozeným vyústěním našich botanických a ochranářských aktivit,“

dodává Petr Čolas.

Ode dneška se tedy ostravská zoo jmenuje Zoologická zahrada Ostrava a botanický park, p. o.