Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávaní, výchově a osvětě

Pravidelně od roku 2007 pořádá na začátku prosince ostravská zoologická zahrada odbornou konferenci „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávaní, výchově a osvětě“. Konference je určena ředitelům škol, koordinátorům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, učitelům přírodovědných předmětů, vedoucím přírodovědných kroužků a dalším zájemcům. Jejím cílem je poukázat na poslání moderních zoologických zahrad v oblasti ochrany přírody, zdůraznit osvětovou a vzdělávací úlohu zahrad a dále prezentovat možnosti spolupráce škol i dalších vzdělávacích zařízení se zoologickou zahradou. Letos se konference uskuteční 6. prosince v zasedacím sálu zastupitelstva Radnice města Ostravy. Zájem o konferenci byl velký a její kapacita byla již naplněna.

Na konferenci vystoupí hosté z Fakulty tropického zemědělství, České zemědělské univerzity Praha, Zoo Hodonín, Moment Charity Shops, Kola pro Afriku a The Kukang Rescue Program. Příspěvky se budou věnovat nové kampani na ochranu zvířat Ukradená divočina, ochraně přírody mimo chráněná území, zodpovědnému cestování, charitativnímu projektu na záchranu ohrožených druhů recyklací oblečení nebo podpoře vzdělání, jako cesty k ochraně přírody. Závěr konference bude patřit exkurzi po nových výukových prvcích v ostravské zoo, tento rok na Včelí stezku.

Ukradená divočina

Ilegální obchod se zvířaty a jejich částmi je jedním z nejzávažnějších ohrožení divokých zvířat. Problém a zodpovědnost není jen na straně států Asie, Afriky či Ameriky. Na tomto stavu se podílí také Evropa, Českou republiku nevyjímaje. Cílem kampaně Ukradená divočina je informovat o přehlížených faktech o ilegálním obchodu se zvířaty. Ukradená divočina vznikla na základě zkušeností vedoucí Oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí Pavly Říhové, ve spolupráci s ředitelem Zoo Ostrava Petrem Čolasem, terénním zoologem Zoo Ostrava a vedoucím záchranného programu Kukang Františkem Příbrským, terénní zooložkou Zoo Olomouc a fotografkou Lucií Čižmářovou a dalšími členy týmu.

Mezi nejvíce ohrožené druhy ilegálním obchodem patří sloni, nosorožci, tygři, primáti, medvědi, papoušci nebo plazi. Jedinci těchto druhů často padnou za oběť jako potrava, suvenýry a dekorace, trofeje, kůže a kožešiny.

Více informací o kampani zde: http://www.ukradenadivocina.org/