Od přírodovědných expozic ke questingu

Jedním z poslání Ostravského muzea je také sledovat historii vývoje území a přírodního bohatství. Stálou přírodovědnou expozici, doplněnou o interaktivní aktivity můžete navštívit kdykoli v otvírací době. Ostravské muzeum v rámci svých expozic botaniky a geologie nabízí programy ekologické výchovy k nimž jsou zpracovány pracovní listy a omalovánky.

Kromě návštěvy expozic muzea můžete využít také venkovní aktivitu, zaměřenou na oblast Černé louky. K této aktivitě je zpracována mapa s úkoly a omalovánkami zajímavých dřevin, které zde rostou. Po dohodě je možno zajistit přírodovědné vycházky.

Ostravské muzeum zpracovalo také questingovou aktivitu „Putování Ostravským muzeem se Svatou Barborou„.

Muzeum se dlouhodobě věnuje také mykologii. Od května do října je pro Vás vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 připravena houbařská poradna. Najdete ji v přízemí Ostravského muzea. Každoročně jsou pro veřejnost připravovány také přednášky na toto zajímavé téma.

S prezentací přírodovědných aktivit Ostravského muzea se můžete rovněž setkat na největší osvětové akci v Ostravě, Dnech Země (v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě).

Informace o dalších aktivitách a aktuálních výstavách najdete na webu Ostravského muzea.