Zanedbané travnaté plochy na frekventovaných místech a významných křižovatkách v Ostravě nahradí smíšené trvalkové záhony. Jedná se o sedmnáct lokalit v osmi městských obvodech. Na celkové ploše téměř šesti tisíc metrů čtverečních budou vysazeny trvalky, traviny a cibuloviny.  Zhotovitel, společnost AWT Rekultivace, na vytyčených místech aktuálně mění substrát a výsadbu bude realizovat od září do listopadu.

„Takto vysazené plochy by měly být celoročně reprezentativní, v čase se měnící, atraktivní. Bude se jednat o trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Vzorem pro tyto výsadby se stal úspěšně fungující německo-švýcarský model, vyvinutý na základě podrobného výzkumu trvalkové směsi s názvem Silbersommer neboli Stříbrné léto. Je předpoklad, že plochy osázené smíšenými trvalkovými výsadbami budou po třech letech schopné samostatné existence, bez dalších větších zásahů a nároků na údržbu. Od vysazení po dobu tří let se o ně proto bude starat zhotovitel,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Smíšené trvalkové záhony budou vysazeny v  Moravské Ostravě a Přívozu, Slezské Ostravě, Mariánských Horách a Hulvákách, Ostravě – Jihu, Vítkovicích, Porubě, Svinově, Staré Bělé.

Navržený sortiment rostlin vychází ze základních principů pro zakládání extenzivních trvalkových výsadeb s využitím vhodně zvolené kombinace solitérních, skupinových, pokryvných a vtroušených trvalek, travin a cibulovin. Cílem návrhu je vytvoření harmonického celku založeného na barevnosti, struktuře a textuře kombinovaných rostlin s atraktivním olistěním, habitem a květem ve všech ročních obdobích. Na řešených plochách bude navržena nízká až středně vzrůstná trvalková směs (o výšce 10 – 50 cm), která zaručí dostatečnou dopravní přehlednost a zároveň umožní vnímat kompozici jak z blízce projíždějících automobilů, tak ze vzdálenějších míst okolních chodníků.