Možná víte, že zpěvák Dan Bárta je nadšeným biologem s vášní pro vážky a výrazně se angažuje ve vědě a výzkumu. Při svém studiu na katedře biologie a ekologie Ostravské univerzity již s kolegy z katedry vydal několik publikací, z nichž jedna byla na literárním festivalu a veletrhu Svět knihy Praha 2017 oceněna jako nejlepší přírodovědná encyklopedie v ČR. Je také iniciátorem vzniku nové mobilní aplikace Lovec vážek CZ / Dragonfly Hunter CZ, kterou vyvinuli vědci z Ostravské univerzity.

Aplikace Lovec vážek CZ / Dragonfly Hunter CZ, která je dostupná zdarma na Google Play. (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nativescript.DragonflyRecognizer) umí rozpoznat vážku a umožní jejím uživatelům dozvědět se zajímavosti o jejím životě a současně se podílet na vědeckém výzkumu a lepší ochraně tohoto v ekologii klíčového druhu. Aplikace totiž umožňuje odesílání dat z místa do databáze.

„Vážky jsou v aplikované ekologii velmi důležitým článkem. Jejich prostřednictvím můžeme indikovat i globální změny prostředí, včetně klimatu. Dokážeme sledovat změny vodního i terestrického prostředí pod vlivem člověka, často jsou takzvanými deštníkovými druhy, to znamená, že jejich ochranou zajistíme ochranu řady dalších, třeba i nepříbuzných druhů,“ vysvětluje důležitost ochrany vážek vedoucí Katedry biologie a ekologie a jeden z autorů Aleš Dolný.

„Tento způsob zapojení veřejnosti do výzkumu, takzvaná občanská věda (Citizen Science), je nejlepším způsobem, jak rozšířit povědomí o ekologii nenásilnou formou, skrz vlastní zájem člověka. V tom je tato aplikace geniální – lidé se baví, dozvídají se nové informace a vědci díky tomu získávají cenná data,“ doplňuje doktorand Stanislav Ožana z téže katedry, další z autorů aplikace.

Na přípravě mobilní aplikace spolupracovali také výzkumníci z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a Katedry informatiky a počítačů při Ostravské univerzitě.

Vědci plánují ji nakonfigurovat i pro operační systém iOS a rozšířit portfolio organismů o další skupiny – v budoucnu by tak uživatelé mohli poznávat i další živé tvory.


Zdroj informací: http://www.osu.cz/21261/lovec-vazek-napad-zpevaka-dana-barty-uz-slouzi-verejnosti/