Zanedbané travnaté plochy na frekventovaných místech a významných křižovatkách v Ostravě nahradily smíšené trvalkové záhony. Jedná se o sedmnáct lokalit v osmi městských obvodech. Na celkové ploše téměř šesti tisíc metrů čtverečních město nechalo vysadit trvalky, traviny a cibuloviny.

Objednané práce skončí první prosincový týden mulčováním záhonů.

„Takto vysazené plochy by měly být celoročně reprezentativní. V čase se budou měnit. Jedná se o trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Vzorem pro tyto výsadby se stal úspěšně fungující německo-švýcarský model, vyvinutý na základě podrobného výzkumu trvalkové směsi s názvem Silbersommer neboli Stříbrné léto,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Pro všechny lokality platí, že jsou sice na územích jednotlivých obvodů, ale realizaci a údržbu trvalkových záhonů hradí město. Zhotovitel, společnost AWT Rekultivace, na vytyčených místech už vyměnila substrát a odplevelila záhony, nyní dokončuje výsadbu. Náklady na realizaci jsou 8,4 milionu korun včetně tříleté údržby. Je předpoklad, že plochy osázené smíšenými trvalkovými výsadbami budou po třech letech schopné samostatné existence, bez dalších větších zásahů a nároků na údržbu. Od vysazení po dobu tří let se o ně proto bude starat zhotovitel.

Smíšené trvalkové záhony město založilo v Moravské Ostravě a Přívozu, Slezské Ostravě, Mariánských Horách a Hulvákách, Ostravě – Jihu, Vítkovicích, Porubě, Svinově a ve Staré Bělé na celkem 5947,09 metrech čtverečních.

„Vytipovaných máme dalších zhruba 20 lokalit. Znovu se jedná o místa, která se špatně udržují. Úzké pásy trávy kolem cest, kruhové objezdy, středové pásy a podobně. V příštích měsících vyhodnotíme nejen aktuálně dokončenou výsadbu, ale zároveň budeme pracovat na zkrášlování dalších lokalit,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

Navržený sortiment rostlin vychází ze základních principů pro zakládání extenzivních trvalkových výsadeb s využitím vhodně zvolené kombinace solitérních, skupinových, pokryvných a vtroušených trvalek, travin a cibulovin, které jsou nenáročné na údržbu a dobře zvládají sucho. Cílem je vytvořit harmonický celek založený na barevnosti, pestré struktuře a textuře kombinovaných rostlin s atraktivním olistěním, habitem a květem, a to ve všech ročních obdobích.

Smíšené trvalkové výsadby ve městě přispívají k druhové rozmanitosti, podpoře hospodaření s vodou, zachytávání prachu, jsou vysoce odolné vůči suchu a extrémním teplotním výkyvům a v neposlední řadě mají nižší nároky na intenzitu údržby než u klasických záhonů. Trvalková směs rostlin o výšce od 10 do 50 centimetrů zaručí dostatečnou dopravní přehlednost a zároveň umožní vnímat kompozici jak z blízce projíždějících automobilů, tak ze vzdálenějších míst okolních chodníků. Na vybraných lokalitách výsadbu doplňují solitérní kameny a art prvky. Pro celkovou estetizaci prostoru nechalo město z lokalit odstranit nefunkční a nevzhledná zábradlí a další rušivé objekty.

Nové záhony se nachází u křižovatky ulic Mariánskohorská a Nádražní, v ulici 28. října na Frýdlantských mostech, v ulicích Biskupská a Sokolská v Moravské Ostravě, u křižovatky ulic Hladnovská a Českobratrská poblíž Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve Slezské Ostravě, v Grmelově ulici u zastávky Mariánskohorská poblíž Kauflandu, u Hulváckého terminálu a na sídlišti Vršovců, ve Výškovické ulici u zastávky Zábřeh vodárna a také u zastávky Karpatská a v ulici Čujkovově u Domu kultury Akord v Zábřehu, u křižovatky ulic Ruská a Závodní ve Vítkovicích, v ulici Nad Porubkou u kruhového objezdu, v ulici Opavské poblíž křižovatky u Intersparu a u Technické univerzity Ostrava v Porubě, v ulici Bílovecké u kruhového objezdu ve Svinově a v ulici Junácké ve Staré Bělé.

Trvalkové záhony jsou i v dalších lokalitách města, například na ulici Sokolské, Českobratrské, Nádražní, nově podél ulice Bohumínské na Kamenci, v atriu u Kostelního náměstí přibyly dva oválné záhony. K trendu trvalkových výsadeb přistoupily v posledním dvouletém období také obvody Moravská Ostrava a Přívoz nebo Poruba. Jednu z posledních rozsáhlejších výsadeb zrealizoval obvod Ostrava-Jih na velkém kruhovém objezdu (ulice Dr. Martínka x ulice Horní).