Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. považuje za velmi důležité vzdělávání a environmentální výchovu, a proto pořádá osvětové akce ke Světovému dni vody a Dni Země. V průběhu roku 2016 bylo zorganizováno 30 exkurzí zaměřených na vodárenskou infrastrukturu a byla vytvořena jedinečná expozice „Historie ostravského vodárenství“.

Společnost OVAK se v rámci své činnosti věnuje také osvětovým a vzdělávacím programům v oblasti ochrany vody, tak je zakotveno i v jejím mottu:

„Žijeme vodou – Žijeme Ostravou“.

Jedním z příkladů je koncept na podporu pití kohoutkové vody, nazvaný FREE WATER ZONE. Jedná se o nabídku 2 vodních komponentů, a to VODOBARU a VODNÍ BRÁNY. Napít se čerstvé vody z kohoutku je na řadě akcí neřešitelný problém, který může vyřešit unikátní vodní bar. Díky napojení na vodovodní řad poskytuje čistou a zdravou vodu v ideální teplotě 7 – 10 °C. Vodní bar si získal velkou oblibu u pořadatelů kulturních akcí a počet jeho využití narůstá.

Společnost do budoucna bude dále rozvíjet environmentální výchovu a osvětu, zaměřenou na ohleduplnost a hospodárnost při nakládání a využívání přírodních zdrojů (viz slogan společnosti „Profesionálně s ohledem na přírodu“). Podporu environmentální výchově přináší také tvorba edukativní materiály (Hrátky kamarádky vody, Deskové hry – koloběh vody),  a realizace osvětových a vzdělávacích programů (dětské soutěže „Hledej pramen vody“ a další aktivity, pořádané zejména  ke Světovému dni vody.