S aktuálními výkyvy počasí spojovanými s klimatickou změnou je potřeba se o zdroje vody, a zejména té pitné, velmi bedlivě starat. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace po loňském pilotním projektu, zavádí unikátní technologii Hydropuls pro čištění 7 studní na svých prameništích v Ostravě-Nové Vsi a Ostravě-Dubí.

Principem metody Hydropuls je vytváření impulsu prudkou expanzí vysoce komprimovaného plynu nebo kapaliny, který je používán již od začátku padesátých let pro různé účely jak v seizmickém průzkumu, tak i při těžbě ropy. Začátkem devadesátých let byly vyvinuty první modifikace impulzní technologie pro její použití při regeneraci studní.

Impulzní generátor je vybaven systémem ventilů, který je schopen, během krátké spínací doby (milisekundy), uvolnit energii akumulovanou v generátoru ve formě plynu nebo vody pod vysokým tlakem, čímž vznikají hydraulické rázové vlny. Zároveň je v důsledku náhlých změn objemu způsobován kavitační efekt (kavitace), jehož následkem je vytvoření „vakuové bubliny“, která následně kolabuje a současně vytváří hydraulickou „vlnu sání“.

To vede k uvolnění jemnozrnných, železitých a manganičitých podílů, sintrů apod. zanesených v nánosech štěrku a v pórovitých částech zvodnělé vrstvy. Uvolněná naplavenina je „vlnou sání“ transportována ke středu studny, kde je odčerpána.

Impulzivní generátor Hydropuls

Příprava na čištění metodou Hydropuls – vodní zdroj Dubí

Tato metoda je schválenou metodou dle DVGW (Německé sdružení pro oblast plynu a vody).


Zdroj informací: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.