V pátek 14. června byl v parku Československých letců byla zpřístupněna veřejnosti a školám nový prostor pro setkávání a výuku. Projekt s názvem Venkovní třída uspěl v loňské výzvě dotačního programu města fajnOVY prostor a jeho realizace byla finančně podpořena 230 tisíci korunami.

Venkovní učebna pomůže proti stereotypům ve vzdělávání

Iniciátorem projektu byli učitelé z mezinárodní školy 1st International School of Ostrava. Slavnostního aktu se za město zúčastnila resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.V okolí parku v centru města je více škol, které mohou třídu využívat nejen ZŠ Matiční, ZŠ Ostrčilova, Mezinárodní gymnázium či Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Výuka žáků a studentů venku otevírá nové možnosti. Žáci jsou na čerstvém vzduchu, mají možnost pohybu a vybočení ze stereotypu domácího i školského prostředí.

„Těší mě zájem veřejnosti o proměnu a zkrášlování veřejného prostoru. V tomto případě budou mít z úpravy užitek nejen žáci a jejich učitelé, ale určitě i všichni Ostravané. Třída je navržena takovým způsobem, aby mohla nabídnout prostor nejen k příjemné relaxaci, ale i práci. Denně vidím, že je hodně využíván. Děkuji všem, kteří se na vzniku takového pěkného místa podíleli,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Náměstkyně primátora za životní prostředí Kateřina Šebestová při slavnostním zpřístupnění venkovní učebny v parku Československých letců

Posezení bude zkrášlováno a spravováno studenty Mezinárodního gymnázia po dobu dvou let, poté jeho údržbu převezme město. Je navrženo z betonu, a proto bude jeho údržba nenáročná. Design dotvoří studenti gymnázia v duchu literárního díla Malý princ, které tematicky doplňuje název parku, s ohledem na památník parku (autor knihy byl letcem).

fajnOVY prostor – třetí ročník dotační výzvy

Žádosti do třetího ročníku dotační výzvy s názvem „fajnOVY prostor“ mohou zájemci o finanční podporu podávat až do 15. srpna. Obyvatelé mohou s finanční podporou města dotvářet veřejná prostranství – ulice, náměstí, parky a další místa podle vlastních nápadů na jejich zkrášlení, zvýšení jejich užitné hodnoty či nabytí nové funkce. Rozdělovat se bude již potřetí 5 milionů korun.