Nevzhledné pozemky za Divadlem Antonína Dvořáka u tramvajové smyčky před časem město darovalo Ostravské univerzitě. Vzniknou na nich dvě budovy pro Fakultu umění a Katedru studií lidského pohybu. Pozemky, na nichž bude postaven univerzitní areál, dosud ležely ladem. Na části z nich je umístěna smyčka tramvají. Funkci smyčky dočasně převezme dopravní uzel Hranečník. Výstavba obou univerzitních budov vyjde na přibližně miliardu korun a Ostravská univerzita pokryje tuto částku z dotací. Součástí stavby je i parkoviště, které by mělo v centru zvýšit počet parkovacích míst pro veřejnost. Parkoviště bude z velké části sloužit veřejnosti a jeho výhodou je poloha u Černé louky a blízko pěší zóny. Jeho vybudování jedním z kroků města k oživení jeho centra.

„Původní projekt počítal s několika venkovními parkovacími místy pro potřeby univerzity.  Navrhli jsme univerzitě, že zafinancujeme vybudování podzemního parkoviště se 160 místy, z nichž 40 bude určeno pro potřeby univerzity a zbývajících 120 místí bude sloužit veřejnosti,“ uvedl primátor Tomáš Macura

Náklady na vybudování parkoviště se odhadují na 160 miliónů korun. Původně město chtělo poskytnout univerzitě dotaci, aby parkoviště pod budovou Katedry studií lidského pohybu postavila sama. Město však změnilo plány a postaví jej samo. Důvodem je úspora přibližně 35 miliónů korun, které by jinak v rámci dotace byly odvodem DPH.

„Proto podzemní parkoviště postaví město a to po 99 letech přejde do majetku univerzity. Podstatné je, že univerzitní budova i parkoviště budou soutěženy najednou a projektovány jedním dodavatelem,“ dodal primátor Macura.