Radnice pro lidi – lidé pro obvod

Mariánskohorská radnice v únoru spustila on-line hlasování o návrzích zařazených do participativního rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod. V on-line hlasování na webových stránkách http://www.radniceprolidi.cz, které probíhá po celý únor, lze hlasovat pro dvacítku projektů, jejichž cena však nepřesahuje 150 tisíc korun. Z jedné IP adresy je možné poslat jednomu projektu jeden hlas denně, v jednom dni ale lidé svým hlasem můžou podpořit i několik nápadů. Realizován nakonec bude projekt, který získá nejvíce hlasů. Mezi projekty je zařazena také výsadba vzrostlého jehličnanu před kostelem Panny Marie Královny na Stojanově náměstí a jeho každoroční zdobení v adventním období nebo instalace až deseti kusů psích pisoárů rozmístěných po Mariánských Horách a Hulvákách, informační kampaň o nutnosti sbírat exkrementy po svých psech a distribuce sáčků.

„Online hlasováním ale všechno nekončí. Jako v loňském roce i letos jsme hlasování rozdělili na dvě části. Zatímco v únoru probíhá výběr prostřednictvím internetu, od 1. do 8. března budou mariánskohorští občané hlasovat pro všechny přihlášené projekty fyzicky přímo na radnici. Každý z volitelů může dát kladný bod až pěti projektům. K dispozici bude mít ale taky jeden bod záporný, aby označil projekt, který si z nějakého důvodu nepřeje a nelíbí se mu,“ vysvětluje 1. místostarosta Patrik Hujdus.

Zatímco internetové hlasování je určeno pro všechny bez omezení, fyzického hlasování na radnici se můžou zúčastnit pouze občané od 16 let věku s trvalým bydlištěm v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Do fyzického hlasování je zařazeno také 7 projektů v hodnotě nad 150 tisíc korun. Mimo jiné také instalace čtyř kusů veřejných cyklopump v blízkosti cyklostezek nebo v blízkosti veřejných budov v Mariánských Horách.

„Je to z toho důvodu, že ve fyzickém hlasování se rozdělí naprostá většina z 1,5 milionu korun, které radnice pro participativní rozpočet vyčlenila. A my bychom byli rádi, aby o těch financích rozhodli především naši občané, kteří tady skutečně bydlí a chtějí obvod společně s námi měnit k lepšímu,“ vysvětluje místostarosta Hujdus a dodává: „Na výsledky hlasování se pochopitelně těšíme. Každý sice máme nějakého favorita, ale které projekty se nakonec zrealizují záleží především na lidech.“