Jedním z často používaných nástrojů, jak zapojovat obyvatele města do jeho správy, se staly participativní rozpočty. Do hlasování jsou zařazovány návrhy autorů – obyvatel města. K těmto návrhům se pak formou hlasování mohou další obyvatelé vyjádřit ve veřejném hlasování. Kromě hlasů pro jednotlivé návrhy se projektům přidělují také záporné hlasy, aby se ověřilo, zda realizace konkrétního návrhu nevzbudí negativní reakce.

V rámci Ostravy se do realizace projektů z participativních rozpočtů pustili například v Ostravě-Jihu, která na ně vyčlenila v roce 2017 částku 7 miliónů korun. I díky relativně vysoké alokaci prostředků se tak může v rámci letošního roku realizovat 20 z celkem 37 návrhů. Mezi návrhy zvítězily především dětská hřiště, například „Hřiště v dolíku“ na Staňkově ulici ve Výškovicích, „Dětské sportovní hřiště pro děti ve věku 2-8 let“ na ulici Krasnoarmějců a dvě malá hřiště kolem starších pískovišť na ploše dvorů v ohraničení ulicemi Adamusova, Plavecká, U Prodejny a Provaznická v Hrabůvce.

Městské obvody Poruba a Mariánské Hory a Hulváky pak vyčlenily shodně 1,5 milionu korun. V Porubě se tak bude v rámci projektu „Zelená Porubě“ například realizovat „Relaxační náměstíčko“, úprava nadzemní části bývalých toalet na Hlavní třídě, „dětské hřiště u ulice J. Šoupala“ a „opravy povrchů dopravního hřiště u mateřské školy v Ukrajinské ulici“. Naopak projekt „Není kde parkovat!“ sice vzbudil největší zájem hlasujících, ale získal také nejvíce negativních hlasů a umístil se nakonec na posledním místě. V Mariánských Horách a Hulvákách se letos v rámci projektu „Radnice pro lidi – lidé pro obvod“ realizovaly projekty „Mobiliář Hulváky“ umístěný do prostoru dvora mezi ulicemi Lázeňskou a Žákovskou nebo dětské hřiště v „Fifejdské“ dolině.