Poslední srpnová sobota bude patřit v Ostravě již tradičně policejním koním a jezdcům. V pořadí již na pětadvacátém mezinárodním setkání jízdních policií bude k vidění jedinečná souhra policejního koně a jezdce, stejně tak jako jejich připravenost pro plnění náročných úkolů při zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku.

Již v sobotu 26.srpna od 12.30 hod. v Komenského sadech proběhne pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala v pořadí již pětadvacáté mezinárodní setkání jízdních policií. Českou republiku budou na této akci reprezentovat týmy Městské policie Ostrava a Městské policie Praha, dále jízdní oddíly Policie České republiky z Brna, Zlína a Liberce. Ze zahraničí se představí dva zástupci jízdní policie z Polska, po jednom týmu pak startují zástupci Německa a Slovenska.

Letošní ročník je výjimečný tím, že je tomu již dvacet pět let, kdy se zástupci jízdních policií z celé České republiky i ze zahraničí poprvé setkali v Ostravě, aby poměřili své síly a dovednosti ve sportovních disciplínách a zároveň předvedli, jak dokážou obstát v náročných situacích, se kterými se mohou při výkonu služby mnohdy setkat,“ dodává ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

K vidění bude celkem dvacet sedm koní a dvacet sedm jezdců. V letošním ročníku dominují opět ženy. Startovat bude celkem čtrnáct žen a třináct mužů.

Jezdci se představí v celkem třech startovních disciplínách. První disciplínou bude tzv. cross parkur, kdy cílem bude dokončit trasu složenou z překážek v členitém terénu v co možná nejkratším čase.

Při druhé soutěži, tzv. zrcadlovém skákání, se vždy dvojice jezdců utká mezi sebou na dvou identických parkurech.

Poslední a zároveň nejtěžší bude speciální „policejní“ parkur pro služební koně, který obsahuje řadu záludných a rušících překážek, se kterými se jezdci i koně mohou setkat v reálné situaci při výkonu služby.

Pro diváky bude rovněž připraven doprovodný program v podobě ukázky čtyřspřeží starokladrubských koní a ukázky výcviku služebních psů, které zajistí strážníci-kynologové Městské policie Ostrava.

Postaráno bude také o nejmenší návštěvníky. K dispozici bude laserová střelnice, kreslení a kvízy. Chybět nebude ani ukázka výstroje a výzbroje strážníků.

Vstup na akci je zdarma.