Zastupitelé schválili přidělení dotace pětici nových projektů v rámci dotačního programu Tvoříme prostor. Zájemci je mohli předkládat do února. Vítězné projekty mohly získat až 500 000 korun k proměně či vybudování prostor příjemných pro komunitní způsob života. Pokrývají pět městských obvodů a jejich zaměření je skutečně pestré.

Pětice zajímavých projektů napříč městem zpříjemní veřejný prostor

Hmyzí domek na Černé louce. Foto: Martin Grobe

Plesná. Zde bude rozvíjen nově vzniklý Plesenský park, který byl vytvořen komunitou kolem Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava-Plesná. Plocha bude doplněna mobiliářem, herními a vzdělávacími prvky. Vzniknou také budky pro ptáky a netopýry, krmítka, hotel pro hmyz, domek pro včely samotářky, domek pro ježky nebo motýlí louka.

Lhotka. Ve Lhotce u základní a mateřské školy vytvoří komunita rodičů příjemný společenský prostor pro rodiny s dětmi. Bude vybaven altánem, lavičkami, herním prvkem, ale i pískovištěm a dojde k výsadbě zeleně.

Vítkovice. Na ulici Štramberské si sousedé vysází stromy, keře a trvalkové záhony kolem domů, založí nový trávník.

Moravská Ostrava a Přívoz. Na Černé louce bude umístěn co-workingový prostor s kontejnerem, který umožní lidem pracovat v přírodě s přístupem k elektřině a Wi-Fi. Hub bude umístěn v blízkosti dětského hřiště, aby mohl sloužit zejména pracujícím rodičům, maminkám na mateřské dovolené, ale také studentům.

Ostrava-Jih. Na sídlišti v městském obvodu Ostrava-Jih si sousedé upraví a vyčistí zeď kolem kontejnerového stání a upraví její okolí.

Celková výše dotace bude v případě rozhodnutí zastupitelstva města 1 859 000 korun.

Nedílnou součástí projektů, které vznikají rukou občanů ve veřejném prostoru je aktivní dobrovolnické zapojení veřejnosti do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu,“ řekla náměstkyně primátora Hana Tichánková.  „V rámci probíhajícího již šestého ročníku nás čekají ještě dvě výzvy. Aktuálně mohou zájemci odevzdávat své projektové záměry v rámci 1. kola do 6. května.“

Detailní podmínky naleznou zájemci na webu města https://tvorimeprostor.cz/. Díky oblíbenému dotačnímu programu podpořila Ostrava od roku 2017 víc jak 55 projektů, celková částka se blíží 17 milionům korunám.

„Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající i nestátní neziskové organizace, působící na území České republiky (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a dále bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek). Lidé mohou za pomocí financí města realizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru, přispět k jeho estetizaci, oživení, rozvoji i efektivnějšímu využití a podpořit komunitní život ve městě,“ uzavřela Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Návrhy zájemců posuzuje komise, která hodnotí například smysluplnost záměrů, míru a způsob zapojení veřejnosti do projektu či spolupráci s odborníky nebo podíl dobrovolnické práce i mnohé další. Po finálním posouzení žádostí vybere komise projekty, které doporučí zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace.