V rámci zkvalitňování služeb dodávek pitné vody dochází k rozšiřování systému dálkového odečtu vodoměrů Smart metering. V rámci programu OVAK PRO SMART OSTRAVU dále poroste počet odběratelů vody, kteří již dálkový odečet využívají. Plán do roku 2019 je nastaven na 8 000. V dlouhodobějším horizontu je zájem na osazení smart meteringu na všechna odběrná místa, kterých je ve městě 32 tis. Dálkový odečet přináší odběratelům hned několik praktických výhod. Největší z nich je přehled o aktuální i historické spotřebě vody prostřednictvím internetového portálu, který pomůže dříve odhalit skryté úniky vody a minimalizovat tak škody při poruše. Systém funguje na principu odečtu dat prostřednictvím  vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou kódovaným signálem odeslány k přijímači na rádiové frekvenci 169 MHz a z něj dále prostřednictvím GPRS (General Packet Radio Service) odesílány do aplikačního serveru ke zpracování. Uživatelé i provozovatel pak mají přes internet možnost přístupu k těmto údajům a pomocí uživatelského rozhraní jim jsou nabídnuty různé možnosti jejich zobrazení. Systém také umožnuje odesílat odběratelům upozornění na abnormální spotřebu vody s využitím emailu nebo SMS.

Zvláštní cena Chytrá města pro budoucnost

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace získala v roce 2017 zvláštní cenu v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost v kategorii Hospodaření s vodou, která reaguje na aktuální celospolečensky diskutovanou problematiku hospodaření s vodou, byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství“. Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost “ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice.