Výstava fotografií u příležitosti 25. výročí zařazení Poodří mezi mokřady mezinárodního významu

V pondělí 26. února byla v Ostravském muzeu u příležitosti 25. výročí zařazení Poodří mezi mokřady mezinárodního významu zahájena výstava Poodří – krajina mokřadů. Fotografie autorů: Jiřina Chalupská, Lenka Jamnická, Petra Kaštovská, Alena Pončová, Jan Bainar, Petr Blažek, Pavel Boreček, Viktor Fiker, Martin Glatzner, Miroslav Kardačinský, Aleš Neulinger, Petr Szymonik si můžete přijít prohlédnout zdarma v rámci otevírací doby Ostravského muzea.

Poodří to jsou především lužní lesy, rozlehlé nivní louky, rybníky a tůně, jinými slovy mokřady. V naší republice jich v tomto rozsahu zůstalo zachováno jen málo. Mezinárodního uznání se Poodří dostalo v roce 1993, kdy bylo zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu v rámci Ramsarské úmluvy. Ta v celosvětovém měřítku slouží k ochraně území, která jsou důležitá nejen pro ochranu ptactva. Mokřady mají obrovský význam také pro krajinu, kterou využívají pro zajištění svých životních potřeb lidé.

Za zprostředkování krás Poodří – krajiny, která je spojena s vodou – patří poděkování fotografům, kteří se s námi podělili o své „úlovky“.

Výstavu můžete shlédnout do 18. dubna 2018.