Přes 1200 lidí se zapojilo do ankety Porubské desatero 2018, v níž vybírali témata, kterým by se měl městský obvod Poruba věnovat. Nejvíce hlasů získal lesopark Myslivna a vybudování nové tramvajové trati na VIII. porubský obvod.

Porubané pracují s mapou, v níž označují priority. Foto: ÚMO Ostrava-Poruba

Porubané si přejí zachovat lesopark Myslivna jako klidovou zónu a vybudování nové tramvajové trati na osmý porubský obvod. Potvrdila to anketa Porubské desatero 2018, v níž odevzdalo platné hlasy 1212 lidí.

Myslivna by podle Porubanů měla zůstat klidovou zónou, avšak lesopark by chtěli doplnit herními prvky pro děti. Tento projekt získal nejvíce hlasů v anketě a umístil se na druhém místě ve veřejném fóru, které se uskutečnilo 27. března.

Projekt na vybudování moderní tramvajové tratě získal v anketě druhý nejvyšší počet hlasů, ve veřejném fóru tramvajová trať dokonce zvítězila. Trať by měla vést od Slovanu kolem Duhy ke Globusu.

Na třetím místě s větším odstupem hlasů je přání vybudovat síť cyklostezek a in-line stezek s kvalitním povrchem, čtvrtá je snaha zamezit přílišnému kácení stromů.

Obyvatelé se tak zapojili do strategického plánu „fajnOVA Poruba“, který navazuje na strategické projekty města a doplňuje je o lokální porubské projekty. Porubský obvod proto oslovuje občany, aby se do projektu zapojili, pořádá veřejná fóra, průzkumy veřejného mínění, zakládá odborné pracovní skupiny. Konkrétní projekty vznikají na základě spolupráce s veřejností, a to na veřejných diskuzích, dotazníkovým šetřením nebo hlasováním o prioritách. Kromě ankety Porubské desatero 2018 jsou prvními viditelnými kroky úprava podchodu u bývalého kina Dukla a jeho přetvoření na Galerii Dukla anebo Sdílko na Alšově náměstí, na kterém se v době od 10. do 31. května představí regionální prodejci, výrobci a designéři, ale na němž pořadatelé připravili rovněž výstavu mapující proměny porubského veřejného prostoru.  Porubský obvod také výhledově připravuje proměnu přestupního uzlu u Duhy na příjemné lokální náměstí, kde by se lidé chtěli projít a trávit na něm také čas.

 Výsledky Porubského desatera 2018

Priorita Počet hlasů na setkání  27.3. 2018 Počet hlasů v anketě Součet hlasů Konečné pořadí
Zachovat lokalitu Myslivna jako klidovou a rekreační   oblast, doplnit herní prvky do lesoparku Poruba 16 715 731 1.
Vybudovat tramvajovou trať na VIII. obvodu 21 569 590 2.
Vybudovat sítě cyklostezek a in-line stezek   s kvalitním povrchem 3 228 231 3.
Zamezit přílišnému kácení stromů 1 219 220 4.
Podpořit individuální vzdělávání 4 142 146 5.
Vytvořit klubový prostor v bývalé restauraci Centrum   (prostor podobný Minikino kavárně) 8 133 141 6.
Zrekonstruovat park u DK Poklad 2 131 133 7.
Zlepšit načasování semaforů na frekventovaných úsecích   (telekomunikační škola, vozovna) 0 132 132 8.
Podpořit zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 18 54 72 9.
Vytvořit prostor umožňující pořádání workshopů, přednášek   a dalších vzdělávacích akcí (prostor podobný Centru PANT) 14 57 71 10.
Vytvořit nové centrum v místě současné Vozovny a   boxových garáží 6 64 70 11.
Zlepšit dostupnost úřadu občanům 6 21 27 12.
Podporovat moderní formy automobilové dopravy (sdílení   automobilů – car sharing, car pooling) 0 18 18 13.
Podpořit Den sociálních služeb v Porubě 8 6 14 14.
Podpořit výchovu ke zvládání krizových situací   pro OZP a seniory 5 7 12 15.
Upravit webové stránky úřadu pro mobilní aplikace 0 2 2 16.

Zdroj informací www.ostrava.cz. Ilustrační foto lesopark Bělský les – výukové centrum