Letošní ročník participativního rozpočtu Zelená Porubě přináší několik změn. Patří mezi ně navýšení rozpočtu projektu na dva miliony korun nebo rozdělení návrhů do dvou kategorií.

Svůj nápad do projektu Zelená Porubě mohou lidé přihlásit do 30. června

Pro čtvrtý ročník projektu Zelená Porubě vyčlenila porubská radnice částku dva miliony korun. Navýšení rozpočtu pro projekt, díky kterému mohou občané realizovat své nápady pro zpříjemnění života svých známých, kamarádů a sousedů, ale není pro letošní rok jediná změna.

Rozdíl oproti minulým ročníkům najdeme také v rozdělení projektu do dvou kategorií. Jednu skupinu budou tvořit návrhy, jejichž předpokládaný rozpočet nepřesáhne celkovou částku 100 000 korun – a pro tuto kategorii vyčlenil městský obvod 300 000 Kč. Ve druhé kategorii se v průběhu hlasování utkají o přízeň Porubanů nápady, jejichž celkové náklady na realizaci budou v rozmezí od 100 do 700 tisíc korun.

„Cílem této změny je odděleně podpořit jak drobnější návrhy, jakými může být například lavička nebo nový herní prvek na dětském hřišti, tak rozsáhlejší úpravy veřejného prostoru,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Svůj nápad do projektu Zelená Porubě můžete přihlásit od 2. května do 30. června 2019. Návrhy, které uspějí v listopadovém hlasování, městský obvod uskuteční v roce 2020. Nová pravidla jsou ale přísnější v tom, že každý z návrhů, který by měl být realizován, musí získat v součtu minimálně 50 kladných hlasů.

V prvních dvou letech bylo z Projektu Zelená Porubě realizováno jedenáct návrhů. Například pítko na Hlavní třídě, hodiny na Alšově náměstí, disgolfové hřiště pod Sportovním areálem Poruba nebo několik dětských hřišť. Letos přibydou další dva realizované projekty – úprava prostoru před Základní školou na ulici Ivana Sekaniny a doplnění hřiště na ulici Františka Čechury.

Jak na to?

  • Vymyslete, co chcete v Porubě změnit či vylepšit.
  • Vyplňte formulář: elektronicky na webových stránkách www.zelenaporube.cz nebo fyzicky. Stáhnout si ho můžete z webu nebo si ho lze vyzvednout na vrátnici Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické ulici, ve všech porubských knihovnách (L. Podéště 1970, Opavská  6111, Podroužkova  1663, Vietnamská 1541) a v informačním centru na Hlavní třídě.
  • Zajistěte si podporu minimálně 15 lidí (na podpisovém archu, který musí být součástí přihlášky).
  • Přiložte ilustrační fotografi i nebo obrázek a mapu se zakresleným místem, kde se má návrh realizovat.
  • Pokud budete mít dotazy, obrátit se můžete na koordinátora projektu Pavla Konečného – pkonecny@moporuba.cz, tel. 599 480 916, 720 735 317. Více se dozvíte také na webu poruba.ostrava.cz, www.zelenaporube.czwww.facebook.com/zelenaporube.
  • Odešlete formulář elektronicky, případně ho odevzdejte osobně nebo pošlete poštou na adresu úřadu. Svůj návrh můžete přihlásit od 2. května do 30. června 2019.