Městský obvod Poruba vyhlašuje třetí ročník participativního rozpočtu Zelená Porubě. Stejně jako v předchozím roce, je na realizaci nápadů Porubanů vyčleněno 1,5 milionu korun. Nový ročník ale přináší i novinky – třeba sedmisettisícové omezení rozpočtu na realizaci jednoho návrhu.

Zatímco se městský obvod Poruba připravuje na realizaci čtyř vybraných nápadů z roku 2017 (návrhy přihlášené v jednom ročníku se realizují v následujícím kalendářním roce), nastal čas na vyhlášení třetího ročníku participativního rozpočtu Zelená Porubě. Letos je na uskutečnění nápadů Porubanů vyčleněno – stejně jako v minulém roce – 1,5 milionu korun. Mimo to ale ročník 2018 doprovázejí některé novinky.

„Letos bude možné, aby návrhy podávaly také neziskové nebo příspěvkové organizace se sídlem nebo místem působení v městském obvodu Poruba,“ uvedla koordinátorka projektu Sabina Dudová a dodala: „Tím chceme umožnit podávat návrhy například i školákům, přičemž škola jako instituce by byla garantem, který by děti podporoval a motivoval. Za každým návrhem podaným organizací však stále musí stát konkrétní kontaktní osoba starší 15 let.“

Pokud budou zpracovateli ideje osoby mladší 15 let, samy ji mají i prezentovat.

„Chceme, aby děti byly aktivní a samy svůj návrh představily,“ upřesnila Sabina Dudová.

Další novinkou je omezení výše nákladů na jeden návrh. Ty v odhadu nesmějí přesáhnout 700 tisíc korun. Snahou totiž je, aby všechny finance vyčleněné na tento ročník nevyčerpaly jeden nebo dva nákladnější návrhy. Zásady projektu a formuláře přihlášek si zájemci mohou stáhnout na www.zelenaporube.cz nebo vyzvednout v Informačním centru Poruba na Hlavní třídě 583/105.

Konkrétní termíny – například veřejných setkání nebo začátku a konce hlasování o návrzích – budou oznámeny prostřednictvím sociálních sítí: webů a facebookových profilů obvodu a projektu.

Orientační časová osa projektu Zelená Porubě 2018

Poprvé byl projekt Zelená Porubě vyhlášen v roce 2016. Přihlášeno bylo jednadvacet nápadů, z nichž sedm získalo v hlasování Porubanů podporu a šanci na realizaci v roce 2017. A stalo se – máme pítko (které momentálně zimuje), hodiny na Alšově náměstí spravedlivě odměřují čas, na páťáku piknikují, discgolfisté hrají na novém hřišti, po chodníku, schodišti i pěkné zkratce kolem domu chodí lidé. Na první ročník Poruba vyčlenila milion korun a rozpočet byl dodržen. Všech sedm návrhů vyšlo na 978 870 korun.