Na podání žádostí na zkrášlení města má veřejnost posledních devět dnů

Jen do 15. srpna je možné podávat projektové záměry do třetí výzvy dotačního programu s názvem „fajnOVY prostor“. Výzva poskytuje možnost obyvatelům dotvořit si veřejná prostranství – ulice, náměstí, parky a další místa podle vlastních nápadů.

Komunitní zahrada je jedním z projektů, které podpořilo. Foto: Hana Oborilová

„Jednou z letošních novinek je tříkolový systém podávání žádostí. V prvním kole stačí jen zaslat projekt a rozpočet elektronickou poštou, očekáváme je tedy až na poslední chvíli, ve druhém se žadatelé sejdou s komisí při konzultaci záměru. Finální žádost se všemi náležitostmi budou odevzdávat až ve třetím kole, už teď nás ale mohou potenciální žadatelé kontaktovat se svými dotazy. Tříkolový systém je tady především proto, aby komise pomohla žadatelům s dopracováním projektu. Dříve nemohly být některé dobré nápady podpořeny – třeba kvůli nevhodnosti místa nebo způsobu realizace, k tomu by už nemuselo docházet,“ uvedla resortní náměstkyně Kateřina Šebestová.

Žadatelé potřebují dvojnásobný počet příznivců (z původních 15 je jich potřeba nejméně 30), aby mohl být podpořen jejich investiční záměr. A zkrátila se také doba realizace, z dřívějších dvou let na necelý rok. V lednu bude rozhodnuto o finančním příspěvku a v následujících měsících už mohou být projekty realizovány. Termínem pro jejich dokončení je listopad.

O rozdělení částky ve výši pěti milionů korun, která je shodná s předchozími výzvami, rozhodnou v lednu 2020 ostravští zastupitelé. Od zřízení dotačního programu v lednu 2017 již bylo podpořeno 26 projektů v celkové hodnotě 6 901 000 korun. Pro letošní ročník v něm platí několik nových pravidel. Přihlášky je možné podávat na http://fajnova.cz/dotacni-program/.

Hodnotící komise tvořená odborníky se zaměří na estetickou hodnotu navrhovaného záměru, užitkovou hodnotu, udržitelnost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě zapojení komunity. Tedy občanů, osob či aktérů, kteří za projektovým záměrem stojí. Pro město je rovněž velmi cenná aktivita občanů, kteří projekt sami realizují a svou manuální zručností i znalostmi přispějí k regeneraci, estetizaci a využitelnosti veřejného prostoru.

Z nedávno otevřených projektů, podpořených z programu fajnOVY prostor, to byl v červnu například Komunitní park Tržnice.  Jeho součástí je kromě komunitní části, kde kolem třiceti zahradníků pěstuje svou zeleninu, bylinky i květiny, i část veřejná určená Ostravanům pro trávení volného času. Kromě ukázkových vyvýšených záhonů zde najdete i bylinkovou spirálu, ovocné stromy, květnatou louku, broukoviště nebo hmyzí hotel. Dalším podpořeným projektem byla Venkovní třída v parku Čs. letců. Díky němu získává výuka žáků a studentů venku nové možnosti – pohyb na čerstvém vzduchu a vybočení ze stereotypu domácího i školního prostředí.