Oživení centra města pro pěší a cyklisty, nová parkovací místa mimo centrum města (systém P+R), podpora elektromobility a cyklodopravy nebo lepší plánování dopravy. To jsou aktivity, která města Ostrava a Opava zařadila do akčního plánu na nejbližší dva roky.

Odborníci z obou měst měli v uplynulých letech příležitost vidět na vlastní oči, jak v italské Reggio Emilia funguje systém parkování Park + Ride, v Manchesteru podporují nabíjecí stanice pro elektromobily nebo jak ve švédském Växjö pečují o cyklistickou dopravu ve městě.

Nyní nastal čas převést získané zkušenosti od partnerů z mezinárodního projektu RESOLVE do praxe v našich dvou moravskoslezských městech.

Aktivity akčního plánu můžete osobně diskutovat se zástupci měst a Moravskoslezského kraje na jejich výstavním stánku na veletrhu „i-Mobilita“, probíhajícího ve dnech 14. – 16. 3. 2019 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Akční plán projektu RESOLVE bude představen v rámci veletrhu na konferenci „i-Mobilita“ v pátek 15. 3. 2019.

Cílem projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“ je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech. Do projektu jsou vedle Moravskoslezského kraje zapojena i další evropská města a regiony – Roermond (NL), Varšava (PL), Maribor (SI), Reggio Emilia (IT), Almada (PT), Växjö (SE) a Manchester (GB). Projekt je spolufinancován z operačního programu Interreg Europe.


Více informací česky na stránkách Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/-resolve—udrzitelna-mobilita-a-prechod-k-nizkouhlikove-ekonomice-sluzeb-75586/?fbclid=IwAR10mjxMTcYVY9FYqSjdyLHZ-1YCKDR-yqLWVuiFiSoExOoas7n_LWX46zo

Hlavní webové stránky projektu: http://www.interregeurope.eu/resolve/

Další informace o projektu:

https://www.facebook.com/Resolve-578232375712190/?fref=ts

https://twitter.com/ResolveEurope