Ostravští radní schválili na základě iniciativy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zřízení dalších dvou parkovacích zón na sídlištích Šalamouna a Fifejdy III. Iniciativa městského obvodu reagovala na na četné a opakované stížností obyvatel těchto sídlišť na parkování. Při vzniku parkovacích zón chce obvod úzce spolupracovat s Městskou policií Ostrava, aby se nevyhovující stav ve v těchto lokalitách ve velmi krátké době podstatně zlepšil. Parkovací zóny budou zřízeny od 1. dubna 2019. Cena za parkovací kartu pro rezidenta bude činit 240 Kč/rok a platit bude v pracovní dny v době od 7 do 20 hodin. Důvodem pro zřízení parkovacích zón je zajištění přednostního parkování pro obyvatelé bydlící v dané lokalitě.

Na sídlišti Šalamouna byla zóna vyhlášena na ulicích Foerstrova, Gajdošova, Havířská, Na Jízdárně, Dr. Malého, Hornická, Hornických učňů, Chocholouškova, náměstí J. Myrona, Na Široké, Nedbalova, Na Zapadlém (po parkoviště u krajského úřadu), Šalamounská, P. Křičky, Sportovní, Uhelná, Zelená (úsek Vítkovická – Výstavní) a Karolínská.

Na sídlišti Fifejdy III. na místních komunikacích ulic Garážní, Hornopolní (úsek Varenská – Sládkova), Sládkova (včetně zaslepeného úseku ve směru na ul. Cihelní), U Stadionu (od napojení na ul. Sládkova), Varenská (úsek Hornopolní – Sládkova).

Bližší informace o nutných podkladech pro vydání příslušné parkovací karty včetně cen jsou uvedeny na internetových stránkách městského obvodu:

https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-investic-a-mistniho-hospodarstvi/oddeleni-mistniho-hospodarstvi/zivotni-situace/parkovaci-karty

Cílenými kroky bude město Ostrava reagovat na postupný zánik současných míst k parkování, a to výstavbou nových parkovacích domů i zrychleným budováním parkovišť Park and Ride. Intenzivně jsou v současné době připravována dvě parkoviště Park and Ride na Hlubině pro přijíždějící od Frýdku-Místku a Havířova, a v lokalitě Černý potok pro auta přijíždějící z Hlučínska. Všechna jsou naplánována v blízkosti a snadné dostupnosti MHD s dojezdem do centra v řádech několika minut. Dovybavena budou WC nebo půjčovnou kol.

V příštím roce začne výstavba parkovacího domu se sedmi patry před Městskou nemocnicí Ostrava. Dokončován je investiční záměr pro parkovací dům na křížení ulic Porážková a Švabinského, třetí parkovací dům vznikne u Plynáren na křížení ulic Porážková s Mariánskohorskou.

K větší propagaci Park and Ride parkovišť v Ostravě od 8. října probíhá kampaň nazvaná Párkování, aneb Zaparkujte na budoucím P+R na Hlubině v Dolní oblasti Vítkovice a získejte párek v rohlíku ZDARMA. Akce se koná v pracovní dny od 7:30 do 12 hodin. Tato parkovací plocha je vhodná i pro celodenní parkování osobních aut. Po zaparkování vozidla lze snadno přestoupit na MHD a během pár minut dojet do centra.  „Věřím, že návštěvníků centra města toto parkování doslova zachutná,“ usmál se radní Lukáš Semerák.