Poruba každoročně pořádá naučnou komentovanou Procházku s arboristou, kdy se zájemci mohou dozvědět spoustu informací o městské zeleni. A to vše přímo v terénu a s praktickými ukázkami. Nejbližší procházka se uskuteční ve středu 12. června na Hlavní třídě.

Zeleň je jedna z nejdůležitějších otázek, které zajímají obyvatele Poruby. Lidé velmi citlivě vnímají, když se kácejí či ořezávají stromy a městský obvod Poruba se už několik let snaží obyvatele maximálně o těchto věcech informovat. Jednou z pravidelných akcí je Procházka s arboristou. Ta letošní se uskuteční 12. června od 17 hodin na Hlavní třídě. Provázet bude Jiří Poulík, odborník, který zná porubské stromy jako málokdo další. Pro firmu Safe Trees totiž pravidelně monitoruje stav stromů na pozemcích svěřených městskému obvodu Poruba. Sraz je u podia u kruhového objezdu a průvodce bude vyprávět o stromech v dolní části Hlavní třídy.

Návštěvníci se dozvědí, jak rozeznat zdravý strom od toho, který není v nejlepší kondici, kdy se musejí stromy kácet, a kdy je lepší zkusit strom zachránit. A Jiří Poulík to vše ukáže i prakticky na jednotlivých stromech. A k tomu bude povídat o spoustě dalších věcí.

V Porubě roste na pozemcích svěřených městskému obvodu přibližně 24 tisíc stromů. Poruba má jejich stav podrobně zmapovaný a může péči zacílit tak, aby byla maximálně efektivní. Stromy monitoruje společnost Safe Trees a základní popis zdravotního stavu stromů je přístupný i veřejnosti na webu www.stromypodkontrolou.cz.