Projekt „Děkuji za park“ připravují pracovníci Ostravského muzea již delší dobu. Jeho hlavním cílem je ukázat obyvatelům i návštěvníkům Ostravy, jak moc je třetí největší město v republice zelené. Kolik nabízí krásných zákoutí a míst ve svých parcích, kterých je velké množství. V blízké budoucnosti bude možné si naplánovat procházku i podle nové mapky ostravských parků, ve které budou zakresleny i jednotlivé zajímavé stromy, ať už po botanické stránce, nebo té památkové.

Celý projekt zakončí výstava, plánovaná pro rok 2021. Kvůli izolaci nedávných dní, způsobenou pandemií koronaviru, se lidé z muzea rozhodli plánovanou výstavu lehce předběhnout a aspoň její části nabídnou veřejnosti už teď. Přiblížit jim alespoň prostřednictvím povídání a fotografií to, co za normálních okolností už vnímáme jako samozřejmost, která je ale pro každého člověka velmi důležitá.

 

 

 

 


Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava

Otevírací doba:

pondělí – pátek: 9.00-17.00
sobota: 9.00-13.00
neděle: 13.00-17.00