Ve středu 24. dubna 2019 se na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě od 9:00 do 16:30 koná již 16. ročník akce Den Země. Součástí akce bude také prezentace o udržitelných formách dopravy projektu OSTRAVOU!!!

Součástí prezentace projektu OSTRAVOU!!! bude dětské dopravní hřiště a informační stánek Městské policie Ostrava, ukázka použití mobilního monitorovacího vozu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a prezentace naměřených hodnot. Prezentaci doplní také informace o elektromobilu využívaném v rámci autoprovozu Magistrátu města Ostravy, který bude na akci rovněž vystaven. Odborné prezentace budou doplněny také zábavným koutkem s cyklokolotočem na vlastní kolo a zejména děti si mohou vyzkoušet malování na speciálně uzpůsobeném kole. Ve stánku projektu budou k dispozici také informace k soutěži Do práce na kole, kterou město Ostrava koordinuje na místní úrovni.

Cílem ostravského projektu je upozornit návštěvníky akce všech věkových kategorií na negativní dopady individuální automobilové dopravy na zdraví a životní styl obyvatel měst a přimět je ke změně dopravních návyků, tj. preferenci veřejné hromadné dopravy nebo nemotorových způsobů přepravy (cyklistika, chůze, běh).