Pátek 10. května bude v Ostravě patřit školou povinným milovníkům bicyklů. Každoroční dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje BESIP a tedy Ministerstvo dopravy s dalšími partnery je určena především žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a bude se konat na Dětském dopravním hřišti ZŠ a MŠ A. Kučery v Ostravě-Jihu mezi 8:00 – 13:00 hod. Jejím cílem je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a třeba i v první pomoci.

Projekt Ostravou pro tuto zajímavou akci připravil relaxační a prezentační zónu, na které kromě odpočinku a osvěžení nabídne také informace o udržitelné dopravě a propagační materiály projektu a představil výstavu, informující o alternativních způsobech dopravy ve městě.