Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa

V rámci realizace projektu „Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa“ byla aplikována řada protihlukových opatření. Samotná rekonstrukce byla jednou z největších investic města, realizovaných během posledních dvou let. Celkové náklady dosáhly 171,5 mil. Kč. Část nákladů byla hrazena ze strukturálních fondů EU. Jedním z klíčových prvků rekonstrukce bylo odhlučnění tramvajové trati, které zásadně snížilo hluk a vibrace, vznikající při provozu tramvají. Součástí rekonstrukce je i doplnění prostoru městskou zelení.

V rámci této stavby byly řešena rekonstrukce inženýrských sítí (veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace), rekonstrukce tramvajové trati, rekonstrukce komunikace a chodníků a součástí stavby byla také rekonstrukce plynovodů.