Více zeleně, květin, nový mobiliář i lavičky k posezení získá jihovýchodní část Prokešova náměstí.

Část Prokešova náměstí u kavárny se promění v příjemné místo s parkovou úpravou. Práce začnou na přelomu září a října a navážou na rekonstrukci kanalizace, která aktuálně probíhá.

„Architektonické řešení prostoru v rohu před kavárnou vychází ze současné kompozice před Novou radnicí. Proto bude při rekonstrukci vyměněna zámková dlažba za stejný typ dlažební desky ze žuly, která je na Prokešově náměstí. Návrh počítá s tím, že zpevněná plocha se zmenší, abychom mohli vysadit více zeleně a prostor tak působil útulněji a příjemněji. Díky nově vysazeným stromům se dlažba bude méně prohřívat a v horkých letních dnech se sníží teplota prostranství,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Předlážděnou plochu doplní lehké lavice s dřevěnými sedáky a vyvýšený trvalkový záhon olemovaný cortenovým plechem. V místě se vysadí tři vzrostlé malokorunné stromy – svítele latnaté o velikosti kmínku 14 až 16 centimetrů. Výsadbové jámy budou vyhloubeny v nadstandardní velikosti, aby stromy měly dostatečný prostor pro růst i po 30 letech.

„Úpravy, které budou dokončeny příští rok v únoru, zahrnují také nové veřejné osvětlení, stojan na kola, moderní, designové odpadkové koše a lavičky s podsvětlením ledkovými svítidly. Veřejnost chci zároveň uklidnit, že dva vzrostlé převislé buky ve stávající zatravněné ploše budou zachovány, odstraníme pouze přerostlé keře,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Na protější ploše u vzrostlého buku vznikne další trvalkový záhon. Úpravu čeká také okolí památníku odsouzených k nuceným pracím v době totality. U kavárny vznikne volná odpočinková plocha s trvalým sezením pod nově vysazenými stromy. Místo pro zásobování i provozní prostor pro zahrádku blízké kavárny zůstanou zachovány.

Nabídky na tuto veřejnou zakázku podaly čtyři společnosti. S nejnižší cenou v ní zvítězila společnost Jankostav. Celková cena díla je 7,2 milionu korun včetně DPH. Autorem návrhu je architekt Ivan Tachezy.