Projekt Regenerace Hrabůvky se týká prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad, podél celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu. Celá proměna proběhne v pěti jednotlivých etapách, které jsou v různých fázích připravenosti a realizace. Vloni  již proběhla výstavba nového parkoviště za poliklinikou, postupují stavební práce na Náměstí Jih. Na prostor před Poliklinikou se bude zadávat prováděcí projektová dokumentace, navazující projekt „Jezírko“ je ve  fázi studie, na kterou plynule navazuje projekt Zeleň Savarin, kde se realizaci předpokládá v tomto, nejpozději v příštím roce.

K pěti etapovému projektu s názvem „Revitalizace sídliště Hrabůvka“ se obyvatelé mohli vyjádřit na dubnovém veřejném setkání v kulturním domě K-Trio. Jedním z několika bodů projednání bylo také umístění jezírka a zpracování studie na úpravu sousední lokality.

„Jsem rád, že lidé využili možnost se k celému záměru vyjádřit, jejich náměty a podněty mimo jiné zohledníme i při tvorbě připravovaného Strategického plánu městského obvodu,“

uvedl místostarosta Jan Dohnal, odpovědný za strategický rozvoj Jihu. Informace o konceptu uvedené více etapové investice, včetně vizualizace, vyvolaly řadu otázek. Diskutovalo se také, zda přesunout „Jezírko“ do lokality u restaurace Kozlovna u Ježka.