S přibývajícími teplými dny se opět začíná pracovat venku, lidé sekají zahrady, opravují své domy a také se pod širou oblohou pořádají společenské a zábavní akce.

Klid a pořádek v Ostravských ulicích, a to zejména ve večerních a nočních hodinách, ale třeba i klidný spánek občanů pomáhá chránit městská protihluková vyhláška. Ta obsahuje přesné vymezení časů, kdy je potřeba omezit rušivé a hlučné činnosti.

Týká se hlavně se provozu či používání sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů nebo vrtaček. Za narušování veřejného pořádku je považována také střelba ze střelných zbraní, které jsou užívány k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům, a to v případě, že k činnosti dochází v menší vzdálenosti než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení. Mezi činnosti, které narušují veřejný pořádek, je zařazeno také používání zábavní pyrotechniky (mimo Silvestr a Nový rok).

Každý občan je povinen zdržet se výše uvedených činností způsobujících hluk o nedělích, státních a ostatních svátcích během celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku a také o sobotách v době od 20 do 22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního klidu každodenně od 22 do 6 hodin.

Porušení obecně závazné vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů. Fyzickým osobám může být uložena pokuta do výše 30 tisíc korun a podnikajícím fyzickým osobám až do 200 tisíc korun. Výjimku mají podniky průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci údržby veřejně prospěšných zařízení.

Na území statutárního města Ostravy tato vyhláška č. 4/2012 začala platit koncem roku 2012. Porušení povinností uložených v OZV v rámci své činnosti primárně řeší a oznamuje např. městská policie. Sankce za porušení OZV ukládají v I. stupni úřady městských obvodů buď v přestupkovém řízení, nebo v řízení o správních deliktech podle zákona o obcích. Druh a výše sankce závisí na individuálním posouzení skutku a okolnostech jeho spáchání.

Plné znění Obecně závazné vyhlášky je k dispozici zde.