V dubnu roku 2012 byla schválena zastupitelstvem města Ostravy obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. Tato vyhláška byla vydána k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a stanoví, které činnosti, jež by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, lze na území města Ostravy vykonávat pouze v čase touto vyhláškou určeném.

Více o problematice hluku najdete v rubrice Hluk.