V areálu útulku pro psy v Třebovicích byla upravena administrativní budova, která dříve sloužila jako služebna Městské policie. Rekonstrukcí objektu byly vybudovány nové kotce pro psy v karanténě a došlo k oddělení provozní části útulku od části pro nově odchycené psy. V objektu je také přijímací kancelář, ošetřovna a nové zázemí pro zaměstnance útulku.

„Rekonstrukce byla nezbytná, protože nám v útulku chyběly karanténní kotce pro nově odchycené psy. Navíc jsme chtěli zkvalitnit pracovní prostředí pro zaměstnance. Stavební práce přitom nijak neovlivnily pobyt psů v útulku. Rekonstruována byla totiž budova, ve které se v minulosti žádné kotce nenacházely.  Přestavba navýšila původní kapacitu dvaceti karanténních kotců na padesát. U třiceti nových je vybudováno také zázemí včetně veterinární ošetřovny. Po úpravách je tak odstraněn letitý problém, nízký počet karanténních kotců, ve kterém musí každý nově přivezený pes strávit tři týdny. Kvůli jejich nedostatku jsme museli mít nasmlouvané kapacity v externích zařízeních mimo Ostravu, ty již nebudou potřeba,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V suterénu stavby je nové sociální a hygienické zázemí pro zaměstnance, skladové prostory a údržbářská dílna. V prvním nadzemním podlaží je umístěna přijímací kancelář, veterinární ošetřovna a pracovna. Instalované jsou nové kotce, přibyly sklad i přípravna krmiva a koupelna pro psy. Ve druhém nadzemním podlaží jsou dvě kanceláře, zasedací místnost a kuchyňka. Součástí stavebních prací byly také nové vnitřní rozvody zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalace. Vyměněny jsou dveře a okna a zateplený je obvodový plášť budovy. K zmodernizovanému objektu byly přistavěny venkovní výběhy. Kolem něj je obslužný chodník a před budovou nový asfaltový povrch.

V současnosti je v útulku celkem 177 kotců, z toho deset pro izolace, padesát pro psy v karanténě a 117 kotců provozních, z čehož dva jsou speciálně určené pro velké psy. Ročně se zaměstnanci útulku postarají o několik stovek psů, jen za loňský rok jich bylo 540. Aktuálně čeká v útulku na svého stávajícího, nebo nového majitele 34 psů.

 „Současný počet psů v útulku je historicky nejnižší za posledních 22 let. Jejich počty se začaly výrazněji snižovat od počátku koronavirové krize. V posledních dvou měsících se nízký počet drží díky téměř 80% úspěšnosti návratu umístěných psů původním majitelům. Celková kapacita kotců se aktuálně může zdát vysoká, počty psů v útulku jsou ale velmi kolísavé, například vloni v srpnu jich u nás bylo 74.  Zvyšují se také nároky na manipulaci se psy a jejich socializaci, v útulku nám totiž zůstávají převážně kříženci bojových plemen,“ řekla vedoucí útulku Martina Přikrylová.

Stavební práce provedla podle projektu V&V stavební a statické kanceláře společnost Intoza za cenu 30,6 milionu korun s DPH, se kterou zvítězila ve výběrovém řízení.

 Objekt v Třebovicích slouží jako útulek pro psy od srpna roku 1998. Nejprve ho provozovala Městská policie Ostrava, v březnu roku 2015 přešel pod odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Jeho provoz přijde každý rok na několik milionů korun, v loňském roce to bylo 12,9 milionu.

Psy v útulku mohou lidé podpořit prostřednictvím veřejné sbírky finančním darem na speciální bankovní účet 110189 – 1649297309/0800. Zveřejněn je také na webových stránkách útulku –https://utulek.ostrava.cz/index.php/informace/. Dárci mohou také osobně přinést nepotřebné věci vhodné k podestýlce, krmivo a pamlsky, hračky a podobně.