Statutární město Ostrava nechalo v letech 2021 a 2022 naistalovat do korun městských stromů již 201 ptačích budek s cílem navýšit populaci drobných zpěvných ptáků v našem městě. Budky (tzv. sýkorníky) byly rozmísťovány v ostravských městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih, Vítkovice, Michálkovice a Slezská Ostrava a to především v lokalitách s nedostatkem přirozených dutin. Projekt, jehož garantem je odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, navazuje na předešlou spolupráci města s Ostravskou univerzitou v rámci výzkumu zabývajícím se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě.  Samotnou instalací budek v městském prostředí však tento projekt neskončil, neboť o budky je nutné se také pravidelně starat. U ptačích domečků tak město Ostrava zajišťuje pravidelné čištění, kdy jsou především odstraňovány staré výstelky, které by časem mohly budky zcela zaplnit a znemožnit tak další hnízdění. Navíc odstraňováním starých hnízd se likvidují také případní parazité ptáků. Souběžně s čištěním ptačích budek, které je prováděno vždy na podzim kalendářního roku, je kontrolován také stav budek a pevnost jejich uchycení ke kmeni stromu. V průběhu provádění těchto prací jsou souběžně zjišťovány také údaje o obsazenosti jednotlivých budek. V roce 2022 bylo obsazeno 136 z celkových 201 instalovaných budek, což představuje 68% obsazenost. K nejčastějším hnízdícím pěvcům v budkách patří sýkora koňadra a sýkora modřinka.  Získaná data ukazují, že dosavadní průběh projektu lze hodnotit úspěšně. I proto se město Ostrava rozhodlo pro navýšení počtu budek o dalších 50 kusů, jenž najdou svá stanoviště v korunách stromů koncem letošního února.

V terénu lze pochopitelně narazit i na spoustu dalších ptačích budek od různých organizací či soukromých osob, což potvrzuje veřejnou pravdu, že lidé nejsou ke svému životnímu prostředí lhostejní. Odměnou  nám pak může být ptačí zpěv, se kterým se člověku nejen veseleji žije, ale i pracuje.

V aktivitách zaměřených na zvýšení populace zpěvných ptáků bude město Ostrava pokračovat i v následujících letech.