Statutární město Ostrava se aktivně zapojuje do ochrany ptactva. Jedná se o krok, který navazuje na dřívější spolupráci s Ostravskou univerzitou při výzkumném projektu zabývajícím se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě (projekt byl spuštěn v roce 2019). Výsledky tohoto projektu pomohly např. s výběrem vhodného typu budek, optimálního způsobu jejich instalace a s výběrem vhodných lokalit pro jejich umístění.

S cílem podpořit možnosti hnízdění ptáků a navýšit tak celkovou populaci ptactva ve městě  nechalo město od roku 2021 prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí nainstalovat do korun městských stromů celkem 251 ks ptačích budek, tzv. sýkorníků. O výrobu těchto ptačích domovů se postarala městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která jejich výrobu realizovala podle návodu biologů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Budky byly v Ostravě rozmístěny do korun stromů např. v městských obvodech Poruba, Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava … a to zejména v zastavěnějších lokalitách, zpravidla pak na parkově upravených plochách či ve stromořadích. Pro konkrétní výběr stanoviště budky rozhodovala často blízkost keřů či keřových skupin, neboť tyto přirozené úkryty poskytují zároveň prostředí jejich potravy. Všechny tyto budky bývají pak koncem roku (v listopadu) zevnitř čištěny a připraveny (ukotveny) na další hnízdící období. Tím, že město budky čistí, získává zároveň informace o jejich obsazenosti. Ta se za poslední 3 roky pohybuje okolo 69%.

Počty budek instalovaných od roku 2021:

2021 – 101 ks

2022 – 100 ks

2023 – 50 ks

 

Jedna z budek, tzv. sýkorník, je se zabudovanou kamerou a můžete tak sledovat přímý přenos z hnízdění. Budka s kamerou byla umístěna do areálu Lesní školy v Bělském lese.

Živý přenos ze sýkorníku 

Doporučujeme použít jiný webový prohlížeč než Internet Explorer.