Sklo je úžasným a praktickým materiálem, který je v současné době ve stavebnictví hojně využíván. Někdy se však mohou tyto stavební a architektonické prvky stát pro ptáky smrtící pastí, protože ptáci, kteří neuhynou po nárazu do nich přímo na místě podlehnou zraněním, nebo se v důsledku dezorientace způsobené otřesem mozku stanou kořistí predátorů. Jedná se především o různé čiré nebo zrcadlící výplně, obvodové stěny budov, protihlukové i dekorativní stěny, průhledy nebo zastávky, a možná vás napadnou i další příklady. Důvodem, proč tyto prvky znamenají takové nebezpečí, je stavba ptačího těla a rychlost jejich letu, která jim neumožňuje tyto překážky včas rozpoznat a proto i reagovat. Náraz do skleněné výplně pak pro ptáky znamená zpravidla smrt.

Každá plocha s hladkým povrchem může za určitých světelných podmínek zrcadlit své okolí. Rizikovost stejné plochy se tak může s intenzitou světla a úhlem dopadu měnit.

Příklad zrcadlící budovy

Na tuto situaci již dlouhodobě upozorňují ornitologové, a přesto, že jste o jejich aktivitách dosud neslyšeli, možná jste si jich při svých cestách všimli. Možná vás napadlo, že se jedná o umisťování siluet dravců na různé stavební plochy. Není tomu tak. Siluety jednotlivých ptáků na fasádách a prosklených plochách jsou neúčinné. Opatření navrhovaná ornitology jsou pro člověka mnohem méně nápadná. Všimli jste si například pruhů, kterými byly vybaveny některé protihlukové stěny? Objevil se někde na zastávce dekorativní potisk? Ano, zrovna tyto prvky jsou velmi účinné při předcházení střetů ptáků s těmito překážkami. Jednou ze zásad, jak má polep vypadat je, že obrazce by neměly být od sebe vzdáleny více než 10 centimetrů. Smutnou pravdou je, že tyto opatření jsou často prováděna až dodatečně. Ideální je však na ptáky myslet již při stavbě budovy, během níž mohou být skla s předstihem zabezpečena potištěním, tónováním či opískováním. Dobrým řešením je hustě aplikovat UV nálepky, které jsou pro lidské oko téměř neznatelné, ale většina ptáků je vidí dobře.

Protihluková stěna opatřená pásky

V našich podmínkách dochází k častým střetům ve výškách do 30 metrů nad zemí. Možná si to neuvědomujete, ale často provádíme opatření proti střetům mimoděk, například použitím žaluzií, pergol, záclon, závěsů atd. Napadlo vás, že i třeba výzdoba školních tříd na oknech je účinným způsobem, jak chránit budovu i ptáky před střetem.

Zabezpečení skel proti střetům ptáků v Zoologické zahradě Ostrava

V Zoologické zahradě Ostrava například na instalovali skleněné průhledy ve výbězích chovaných zvířat vertikálně zavěšená lana v pravidelných rozestupech. K vidění jsou například ve venkovních výbězích šimpanzů a kočkodanů Dianiných u Pavilonu evoluce, dále u výběhu pardálů obláčkových a přibývat budou další.


Zdroj informací: Kolize ptáků s transparentními a reflexními plochami, ISBN: 978-80-87572-09-2 a tisková zpráva Zoologické zahrady Ostrava