Zoo Ostrava podpoří dalších 13 projektů programu Koruna ze vstupu, který podporuje i řadu ochranářských aktivit přímo v místě jejich výskytu, často na opačném konci zeměkoule – na Madagaskaru, v Indonésii, v Mexiku, ve Vietnamu i v Evropě. V prvním roce podpořila ostravská zoo a spolu s ní i její návštěvníci celkem jedenáct záchranných projektů, letos je to ještě o dva více. Na ochranu přírody bude vyplaceno půl milionu korun.

Finanční podporu schválili ostravští zastupitelé na svém posledním zasedání finanční podporu 13 mezinárodních záchranných programů v rámci projektu „Koruna ze vstupu“. Do tohoto mezinárodního systému podpory záchrany ohrožených druhů živočichů a rostlin je ostravská zoo zapojena od konce roku 2015. A s ní i všichni její návštěvníci.

„Těší mě, že ostravská zoo kromě svých zvířat věnuje značnou pozornost i těm volně žijícím a hlavně ohroženým druhům a má vytipovanou celou řadu projektů, které dlouhodobě podporuje. Tím, že je ze vstupu každého návštěvníka jedna koruna věnována na speciální účet, znamená, že bude za půl milionu korun podpořeno třináct velmi různorodých projektů z celého světa. Myslím, že můžeme být na naši zoologickou zahradu pyšní, a to nejen v republikovém měřítku, když je čtvrtou nejnavštěvovanější zoologickou zahradou u nás, ale také celosvětovém, co se týče podpory ohrožených druhů,“ říká Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora města Ostravy.

Přes dva roky putuje 1 koruna ze vstupu každého návštěvníka Zoo Ostrava na speciální účet, který je čerpán výhradě na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě, tedy přímo v místech výskytu ohrožených druhů (tzv. in situ). Vybrané projekty jsou realizovány v Evropě i na dalších místech po celém světě. Ve sledovaném období, tj. od listopadu 2016 do října 2017, přibylo na účtu půl milionu korun. Tato částka bude rozdělena mezi 13 vybraných projektů:

 1. The Kukang Rescue Program – ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii na Sumatře (Indonésie)
 2. Derbianus Conservation – záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho (Senegal)
 3. TSNM projekt (Langur indočínský) – záchrana kriticky ohroženého langura indočínského (Vietnam)
 4. Coffee and Primate Conservation – ochrana gibona stříbrného v oblasti Centrální Jáva v Indonésii (Indonésie)
 5. Saola Working Group – Ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením (Vietnam)
 6. Projekt Chráníme mořské želvy – ochrana mořských žel v Indonésii na Borneu v oblasti Berau (Indonésie)
 7. Projekt třídění odpadu v Kuta Male – redukce znečištění v národním parku Gunung Leuser nastavením managementu nakládání s odpady v přilehlé vesnici Kuta Male (Indonésie)
 8. Projekt Sahamalaza – záchrana kriticky ohroženého lemura Sclaterova  a dalších zvířat (Madagaskar)
 9. Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) – prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrana jeho přirozeného prostředí na Sumatře (Indonésie)
 10. Green-books.org – poskytování dětských knih v indonéském jazyce o zvířatech, rostlinách a přírodě (Indonésie)
 11. Vulture Conservation – ochrana a obnova populací supů v Evropě včetně ochrany jejich přirozeného prostředí
 12. Repatriace a ochrana kriticky ohrožených ryb gudeí v Mexiku – ochrana přirozeného habitatu, výzkum a repatriace kriticky ohrožené ryby Zoogoneticus tequilla
 13. The Endangered Primate Rescue Center (EPRC) – záchrana kriticky ohrožených primátů ve Vietnamu

Podrobné informace k jednotlivým projektům najdete stránkách projektu Koruna ze vstupu.

„Jsem velmi rád, že naše zastupitelstvo návrh na další financování těchto projektů schválilo a navíc, a to považuji za obzvlášť důležité, že se tak i napodruhé stalo jednohlasně. Tato nová etapa směřování ostravské zoo nás plně zařazuje mezi nejmodernější zoologické zahrady světa, které se aktivně snaží nejen o přežití ohrožených druhů zvířat v rámci mezinárodních záchranných chovů v lidské péči, ale pomáhají i zvířatům a lidem přímo v jejich domovině. Děje se tak na mnoha místech naší planety a všude tam, kde to situace umožňuje, a v míře, jak to finanční možnosti dovolí. Velmi mě těší, že jako zoo můžeme být u toho a že jako obyvatelé jedné z nejbohatších částí světa můžeme pomáhat i v místech, kde takové štěstí lidé ani zvířata zatím neměli. Konec konců i naší činností a spotřebitelskými nároky ovlivňujeme oblasti tisíce kilometrů daleko, na opačném konci zeměkoule,“ říká ředitel ostravské zoo Petr Čolas.