Projekt REFILL usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne Akční plán, který vyvine konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání v Ostravě. Cílem je vytvořit takové podmínky, tak aby byly výhodné pro obě strany, jak pro majitele objektu, tak i nájemce a aby se odbouraly komplikované administrativní a legislativní překážky, které by naopak mohly obě strany od tohoto záměru odradit. Služba dočasného užívání tak přispěje k celkovému urbánnímu rozvoji města Ostravy.

Termín realizace: 05/2016 – 05/2018