Oblíbené relaxační místo prošlo velkými proměnami. Nejdříve byly odstraněny všechny technické prvky v areálu bývalých kasáren, tedy především asfaltové a betonové komunikace a zbylé základové konstrukce.

V srpnu 2014 byly zahájeny práce pro výsadbu cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 10 ha.

Ukončení 9 – 12/2013