Jatka stojí na ulici s odpovídajícím názvem Porážkova od roku 1881. Až do poloviny 60. let 20. století sloužila svému účelu, pak v nich ještě do začátku 90. let fungovaly nejrůznější dílny.

V první půli 90. let koupila areál od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz společnost Bauhaus, ale slibovaná rekonstrukce se nikdy neuskutečnila. Zpět od Bauhausu získalo město budovu po náročných jednáních za 80 milionů korun teprve v roce 2016. Jatka jsou chráněnou kulturní památkou.

Historická budova jatek bude přebudována na unikátní prostor pro Galerii PLATO. V 1. polovině roku 2017 se uskutečnila architektonická soutěž na jejich rekonstrukci.

Rada města dne 12. 12. 2017 schválila veřejnou zakázku na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Vybraným projektantem je polské architektonické studio KWK Promes architekta Roberta Konieczného, jehož návrh se v architektonické soutěži umístil na třetím místě. Smlouva mezi městem a KWK Promes může být podepsána až po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek.

Obsahem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce objektu bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Nejvýše přípustná cena je stanovena na 14 milionů korun bez DPH. Realizační cena rekonstrukce nesmí přesáhnout 150 milionů korun.

Nabídku do zadávacího řízení na projektovou dokumentaci vyhlášeného v červnu letošního roku podala společnost Petr Hájek Architekti, která byla autorem vítězného návrhu z architektonické soutěže, a výše jmenované polské studio, jejíž návrh byl oceněn jako třetí. Slovenská společnost Zerozero z Prešova, jejíž návrh se umístil na druhém místě, se omluvila a nabídku nepředložila. Komise vybrala společnost architekta Petra Hájka, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Jenže tato společnost odmítla s městem podepsat smlouvu. Proto město vyzvalo v pořadí druhého účastníka – polské studio k uzavření smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 10. ledna 2018.


Zdroj informací: Tisková zpráva statutárního města Ostravy (http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/jatka-dokonci-polsky-architekt).