V letošním roce se Ostravské univerzitě podařilo získat 19 projektů Grantové agentury České republiky, což je téměř dvojnásobek oproti loňsku. Objem financí, které díky těmto projektům budou moci vědci z Ostravské univerzity využít, se bude pohybovat v řádech desítek milionů korun.

Nejvíce projektů ke schválení podala v rámci Ostravské univerzity Přírodovědecká fakulta. Uspěla nakonec s 10 z nich. Vědci tak budou zkoumat například nestandardní genetické kódy protistů a jejich evoluci, dynamiku změn ochranných mechanismů rostlin v podmínkách zvýšené koncentrace oxidu uhličitého nebo neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem u smrku ztepilého.

Ostravská univerzita zaznamenala úspěch také ve výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Excelentní výzkum a stala se hlavním řešitelem projektu, který se zabývá zdravým stárnutím v industriálním prostředí (Healthy Aging in Industrial Environment) a spoluřešitelem projektu Univerzity Karlovy v oblasti výzkumu patogenity a virulence parazitů. Z této výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak získá okolo 292 milionů korun.


Zdroj informací: OU získala rekordní počet projektů GA ČR