Projekt RESOLVE, spolufinancovaný z operačního programu INTERREG EUROPE, který je zaměřen na udržitelnou dopravu obyvatel a zboží v souvislosti s maloobchodem, se přiblížil do své zásadní fáze.  V prvních osmnácti měsících projektoví partneři získávali nové znalosti o opatřeních na snižování emisí oxidu uhlíku v oblasti dopravy v jiných evropských městech. Prvním krokem bylo společné sestavení registru osvědčených postupů z oblasti udržitelné dopravy. Každý partner hostil tzv. Peer Review, hlavní náplní této aktivity bylo expertní posouzení silných a slabých stránek plánů a záměrů z oblasti udržitelné mobility.

Cílem projektu RESOLVE je snížit emise oxidu uhlíku vytvořených dopravou v souvislosti s dojížděním za maloobchodem ve městech a městských centrech při současné  podpoře pracovních míst a podpoře růstu lokálních ekonomik.

Provedený průzkum mezi návštěvníky center měst a obchodních center pak vytvořil základ pro následné opakované měření vlivu budoucích realizovaných opatření. Na studijních návštěvách měli partneři projektu a další zapojené organizace možnost seznámit se specifiky konkrétních osvědčených postupů a praktik, napomáhajících ke snižování oxidu uhlíku v oblasti dopravy. Na začátku roku 2018 se uskutečnily studijní návštěvy  v portugalské Almadě,  v italském Reggio Emilia,  v  britském Manchesteru a u vedoucího partnera v nizozemském Roermondu.

V dubnu 2018 bude zahájena etapa projektu, zaměřená primárně na plánování. Budou zahájeny přípravy dvou hlavních aktivit projektu – Import workshopů a regionálních akčních plánů. Import workshop zorganizuje každý partner v období od května do října 2018. Tato aktivita přispěje ke shrnutí dosavadních znalostí, pozvaní experti pomohou partnerům a jejich stakeholderům při rozhodování o přijetí a samotném importu osvědčených postupů a při zpracování návrhu jejich Regionálního akčního plánu (RAP).

RAP bude velice důležitým nástrojem každého partnera pro zlepšení jeho nástroje politiky v oblasti dopravy. Některé z nástrojů politiky jsou spojeny se strukturálními fondy, např. ERDF. V případě českého partnera – Moravskoslezského kraje, je nástrojem politiky Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Návrh RAP bude prezentován a diskutován v průběhu následujícího projektového setkání v portugalské Almadě ve dnech 10. a 11. dubna 2018. Ambicí partnerů je finalizace RAP do konce roku 2018. Na konci roku 2018 každý region zapojený do projektu zorganizuje svou regionální konferenci, partneři z Reggio Emilia a z Manchesteru uspořádají speciální seminář zaměřený na prohloubení znalostí o řízení udržitelné mobility ve vztahu k maloobchodu.

Partneři projektu RESOLVE

  • Město Roermond, Nizozemí; vedoucí partner;
  • Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky (RHB BV), Nizozemí;
  • Městský úřad Reggio Emilia, Itálie;
  • Doprava pro Greater Manchester, Spojené Království;
  • Městský úřad Maribor, Slovinsko;
  • Kronoberg regionální administrativní úřad, Švédsko;
  • Rada města Almada, Portugalsko;
  • Město Varšava, Polsko;
  • Moravskoslezský kraj, ČR.

Další informace na: www.interregeurope.eu/resolve/