Po dobu vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se zakazuje rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, například plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestí a kůry. Na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti do padesáti metrů od okraje lesa se zakazuje také kouření (s výjimkou elektronických cigaret) a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.

Na návrh Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje byla na celém jeho území krajským úřadem vyhlášena doba zvýšeného vzniku požárů. Pro občany i právnické osoby to znamená povinnost dodržovat opatření, jak hrozícím požárům předejít. Důvodem vyhlášení je přetrvávající suché, teplé počasí a nárůst počtu požárů.

„Zejména pro turisty, zahrádkáře, vlastníky lesů a podnikatele hospodařící v lesích a na porostech bude toto nařízení znamenat jistá omezení, ale věřím, že situaci pochopí a zákazy budou respektovat. Jen tak můžeme předejít rozsáhlým škodám na majetku a na zdraví,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Opatření proti vzniku požárů

V tomto období je zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, například plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestí a kůry. Na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti do padesáti metrů od okraje lesa se zakazuje také kouření (s výjimkou elektronických cigaret) a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Nesmějí se pořádat ohňostroje a za určitých podmínek mohou být zakázány i jízdy parních lokomotiv.

Povinnosti přibyly také vlastníkům lesa, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese. Musejí například zajistit, aby byly volné a sjízdné lesní cesty, a kontrolovat místa, na kterých během pěti dnů před vyhlášením období sucha hořelo.  Nesmí se také spotřebovávat voda z požárních nádrží k jiným účelům, než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na Úřední desce Moravskoslezského kraje.

Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje opět stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce.

Zrušení akce Posezení u táboráku v areálu Lesní školy v Bělském lese

Na vyhlášení  doba zvýšeného vzniku požárů reagoval již mimo jiné také městský obvod Ostrava-Jih, který oznámil zrušení akce Posezení u táboráku v areálu Lesní školy v Bělském lese.

„Děkuji za pochopení a věřím, že do příštího termínu 24. srpna 2018 se situace zlepší a oblíbené posezení u táboráku proběhne k radosti všech zúčastněných,“ uvedl starosta Martin Bednář.