Hřbitovy v jedenácti ostravských obvodech se letos opravují se zásadním finančním přispěním města. Na jejich rekonstrukce Ostrava letos dává ze svého rozpočtu celkem 23 milionů korun. Z toho se podílela osmi miliony korun na modernizaci správní budovy ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě.

Modernizovaná správní budova

„Pro letošní rok se z rozpočtu města podařilo uvolnit na rekonstrukce či jiné úpravy hřbitovů v jednotlivých městských obvodech celkem 23 milionů korun. Prvních 8 milionů jsme převedli pro ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě, kde se opravovalo hlavní schodiště, chodníková rampa a také správní budova. Dalších 15 milionů šlo těm městským obvodům, které měly připraveny projekty či záměry na úpravy svých hřbitovů. Těší mě, že se povedly tak rozsáhlé zásahy, protože hřbitovy vnímáme nejen jako místo posledního odpočinku zesnulých, prostor pro rozjímání a zklidnění, ale také jako urbanistický prvek doplňující části města o vzrostlé stromy a bohatou zeleň,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

S příspěvkem města se letos rekonstruují hřbitovy v Nové Vsi, Slezské Ostravě, Hrabové, Krásném Poli, Hošťálkovicích, Polance nad Odrou, Plesné, Mariánských Horách, Radvanicích a Bartovicích, Třebovicích a ve Staré Bělé. Ostrava přidávala obvodům podle potřeb a stavu jejich hřbitovů na opravy od 450 tisíc po částku v řádech milionů korun. Stavěly se nebo upravovaly chodníky i veřejné osvětlení, likvidovaly se staré objekty, revitalizovala se zeleň.

„V tuto chvíli ještě nemáme schválený rozpočet pro příští rok, je ale jisté, že do většiny oblastí kvůli výpadku příjmů způsobeného pandemií koronaviru půjde méně peněz. Nicméně, na rekonstrukce hřbitovů v ostravských obvodech budu chtít v rámci svého resortu získat finanční prostředky v co nejvyšší možné výši,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Třebovice dokončily rekonstrukci hřbitovní zdi, na kterou město přispělo částkou 900 tisíc korun. Původní oplocení z drátěného pletiva v délce 107 metrů bylo vyměněno za oplocení z betonových tvárnic v okrové barvě. Součástí stavby je také celková oprava vstupní brány z ulice Na Valech.

Částku ve výši 1,8 milionu korun obdrželo Krásné Pole. „S využitím účelové dotace od města jsme vystavěli nový přístupový chodník, který zároveň zajišťuje bezbariérový přístup do smuteční síně. Jeho absence byla poměrně zásadním nedostatkem této veřejné budovy. Velice potřebná byla i částečná výměna stávajícího plotu, který již byl v dezolátním stavu. Souběžně jsme vyřešili posunutím původní linie oplocení dál od místní komunikace nedostatek parkovacích míst. Nový vstupní prostor tvoří zámková dlažba s cihlovými sloupky, kovaným plotem a s dominantní kovanou bránou,“ řekl starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk. Součástí přestavby vstupu byly i terénní úpravy a příprava pro výsadbu nových stromů a květin, která bude dokončena v příštím roce, kdy chce obvod pokračovat v rekonstrukci dalších částí hřbitova.

Celkem 3,485 milionu korun získala na úpravu hřbitova Hrabová, která část dotace proinvestuje letos a zbytek v příštím roce. Buduje nové pěší komunikace a parkoviště včetně komplexního dopravního řešení, nechává postavit drenážní kanalizační systém pro odvádění přebytečných dešťových vod z kosterních hrobů, klasický kanalizační systém a retenční nádrže, rozšíří veřejné osvětlení, vybuduje nové oplocení, provede sadové a terénní úpravy a na vhodnější místo přesune památník obětí 2. světové války.

Cílem úprav na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě, která trvala od dubna do srpna letošního roku, byla zásadní modernizace budovy hřbitovní správy tak, aby prostředí v ní zajistilo návštěvníkům soukromí při vyřizování těžkých životních situací. Celkové náklady na opravu interiéru objektu, přístupového schodiště a přilehlé zpevněné plochy byly 9,76 milionu korun. Rozdíl mezi dotací města ve výši 8 milionů korun a celkovými náklady uhradil ze svého rozpočtu obvod.