Centrum města zkrášlí nová výsadba 86 ks okrasných stromů, 2.500 keřů a 2.000 okrasných travin, 9.200 trvalek a 17.400 cibulovin. Realizace projektu „Sadové úpravy v centru“ se týká Černé louky, Trojhalí a Nové Karolíny.