Systém sdílení jízdních kol v Ostravě, tzv. bikesharing, má za sebou první sezónu. Kola využilo více než 16 tisíc uživatelů, kteří na nich najeli 130 tisíc kilometrů.

Sdílení kol v Ostravě odstartovalo letos v květnu. Po spuštění bylo k dispozici 39 stanic a 180 jízdních kol s nízkým nástupem, protišlapnou brzdou a praktickým košíkem na drobná zavazadla. Službu v Ostravě poskytovala společnost Rekola Bikesharing a ukončila ji k 21. listopadu. Nejoblíbenějšími a nejvyužívanějšími stanicemi byly Nová Karolina, Masarykovo náměstí, Komenského sady a Prokešovo náměstí.

Denně si lidé půjčili téměř 600 kol. Více než 16 tisíc uživatelů za necelých sedm měsíců provozu ujelo 130 486 kilometrů. Ve středu 21. listopadu opustilo stojany na celkem 58 místech 240 kol.

„V Ostravě bude systém sdílení jízdních kol pokračovat i v příštím roce. Jak konkrétně bude služba vypadat, zjistíme do pár týdnů. Aktuálně připravujeme soutěž na jejího poskytovatele. Počítáme s rozšířením obvodů, kde budou umístěny stojany i s navýšením počtu kol. Provozovateli jsme připraveni přispívat na každou výpůjčku. A podle dotazů od potenciálních dodavatelů služby je jasné, že zájem o Ostravu je i v tomto směru,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Sdílení jízdních kol je plánováno v obvodech Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské hory a Hulváky, Vítkovice, Ostrava-Jih, Poruba a Hošťálkovice. Stojany zajistí město Ostrava, jízdní kola, jejich opravy, redistribuce a servis pak bude v gesci vybraného provozovatele. Míst se stojany by mohlo být až 200 a kol v těch nejexponovanějších měsících až 600.

S novým nastavením služby bezesporu pomohou data získaná z pilotního provozu, užitečná budou zejména v plánování další cyklistické infrastruktury ve městě – další cyklostojany, samotné řešení tras, využití cyklopiktogramů pro hojně využívané komunikace a podobně.

„Ještě před spuštěním pilotního projektu sdílení kol jsme zjistili dotazníkovým šetřením poptávku a již tehdy z průzkumu vyplynulo, že téměř 90 procent dotázaných je přesvědčeno, že o takovou službu bude zájem. Ale až nyní můžeme s jistotou potvrdit, že zavedení bikesharingu mělo u nás velký úspěch; dokonce patřil k nejvytíženějším a nejúspěšnějším v České republice. Věřím, že i díky většímu využívání kol k přepravě se snížil počet aut na cestách v centru města,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

Ostrava dlouhodobě podporuje městskou cyklistiku. Aktuálně má na svém území zhruba 250 kilometrů cyklostezek a další se postupně připravují a staví. Zavedení bikesharingu bylo dalším krokem k podpoře ekologické dopravy ve městě.

Projekt OSTRAVOU!!! Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.